Zdalne posiedzenie RJK

Kolejne zdalne posiedzenie RJK odbędzie się 18 listopada  br. (środa) o godz. 18.00. 

W dniu posiedzenia ok. 15 min przed spotkaniem, przewodnicząca prześle link do połączenia się on-line. Skorzystamy z aplikacji Microsoft Teams.

Program posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia – przewodnicząca Danuta Pioch.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich spotkań: 02.07.2020 i 21.10.2020.

3. Podjęcie uchwały w sprawie używania  i, y w języku kaszubskim  – oprac. prof. Marek Cybulski.

4. Podjęcie uchwały  w sprawie tworzenia, stosowania strony biernej w języku kaszubskim – oprac. prof. Danuta Stanulewicz, Maciej Bandur.  

5. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego  – ciąg dalszy dyskusji  – oprac. dr Elżbieta Bugajna.  

6. Biuletyn RJK 2020  – ref. prof. Daniel Kalinowski.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie spotkania.