Komitet redakcyjny

Komitet Redakcyjny

redaktor naczelny: Daniel Kalinowski

redaktor tematyczny: Marek Cybulski (językoznawstwo)

redaktor tematyczny: Adela Kuik-Kalinowska (literatura)

redaktor tematyczny: Duszan Paždjerski (slawistyka)

redaktor tematyczny: Danuta Stanulewicz-Skrzypiec (edukacja)

redaktor językowy: Danuta Pioch

sekretarz: Bożena Ugowska