Zdalne posiedzenie RJK

Kolejne posiedzenie RJK 

odbędzie się 16 grudnia br. (środa) o godz. 18.00. 

W dniu posiedzenia ok. 15 min przed spotkaniem przewodnicząca Danuta Pioch prześle link do połączenia się online. Skorzystamy z aplikacji Microsoft Teams.

Program posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzedniego spotkania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie używania  i, y w języku kaszubskim  – oprac. prof. Marek Cybulski.
  4. Uchwała  w sprawie tworzenia, stosowania strony biernej w języku kaszubskim – oprac. prof. Danuta Stanulewicz, Maciej Bandur   (materiał do wglądu po naniesionych poprawkach).
  5. Uchwała w sprawie odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego  – oprac. dr Elżbieta Bugajna    (materiał do wglądu po naniesionych poprawkach).
  6. Kaszubska pisownia wyrazu ser – oprac. Janusz Mamelski – przyjęcie rekomendacji w prawie zapisu.
  7. Biuletyn RJK 2020  – ref. prof. Daniel Kalinowski.
  8. Podsumowanie działalności  RJK w 2020 r.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie spotkania.