Zéńdzenié Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka – 21 rujana 2020 rokù

We strzodã, 21 rujana 2020 rokù, nôleżnicë i gòsce spòtkelë sã na pòstãpnym zéńdzenim Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Bëło to wirtualné spòtkanié w płoszëdłowim cządze.  Diskùsjô tikała sã gramaticznëch sprôw: nasebnégò ùstawù (materiôł do diskùsje przëszëkòwelë prof. M. Cëbùlsczi, prof. D. Stanulewicz, M. Bańdur) , stosowaniô letrów i, y w kaszëbsczim jãzëkù (diskùsjô z czerwińcowégò zéńdzeniô, D. Pioch), stãpniowaniô znankòwników tipù môłi, môłô, môłé (przëszëkòwa B. Ùgòwskô), a téż pòczątk diskùsje na temat òtmianë słowów białogłowsczégò ôrtu (materiôł E. Bùgajnô). Prof. D. Kalinowsczi przëblëżił robòtã nad Biuletinã RJK za 2020 rok.