Poradnia

Witómë Wastne i Wastów w INTERNETOWI DORADNICË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA.

internetowi doradnicë KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA na zadôwóné pitania òdpòwiôdają nôleżnicë Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka.

Òdpòwiôdómë na pitania òdnôszającé sã do sprawów jãzëkòwëch ntp.:

•  Czë pòprawnym je rzeczenié cząd czasu?
•  Dlôcze pisze sã duch i dëch?
•  Skąd sã wzął szaùertelefón?
•  Jaczé są pòprawné zakùńczenia czasników ùszłégò czasu w 3 òs. l. mn.?
•  Czemù piszemë w Dôwôczu dokazu, skòrno w Nazéwôczu je dokôz?
•  Jaczé sfòrmùłowanié je pòprawné: w lece czë òb lato?
•  Czë pò kaszëbskù mòże rzec: Je dwadzestô drëgô gòdzëna?
•  Czë pòprawné są zôpisë słówów JadómJewa?
•  Mòżemë rzec jãzëk kaszëbsczi czë raczi kaszëbsczi jãzëk?
•  Gdze szukac wiédzë nt. kaszëbsczi òrtografie?

i szlachòwné.

Mómë starã, cobë òdpòwiedzë bëłë òbiektiwné, zwôżającë tak na òpinie jãzëkòznajôrzów, jak i rozsądzenia zawiarté w słowarzach czë ùchwôlënkach òpùblikòwónëch w Biuletinach Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka.

Są rzeczë, jaczich dlô zasadë nie robimë:

•  nie òdrôbiómë prôców domòwëch,
•  nie wëpòwiôdómë sã na temat prôców studencczich ani szkòłowëch,
•  nie piszemë wëprôcowaniów, prôców semestralnëch, rocznëch itp.,
•  nie spòrządzywómë bibliografie,
• nie òdpòwiôdómë na pitania zadóné w kònkùrsach, teleturniejach itp. i nie òceniwómë pòprawnoscë òdpòwiedzów na taczé pitania,
•  nie dokonëjemë tłómaczeniów tekstów,
•  nie wëpòwiôdómë sã nt. pòprawnoscë zôpisu tekstów przërëchtowónëch do pùblikacji.

Òdpòwiôdómë za to na wszëtczé pitania òdnôszającé sã do òbòwiązywający w kaszëbiznie normë jãzëkòwi!

Na òdpòwiédz na wszelejaczé pitania nót je czekac do 8 dni.

Nôcekawszé pitania i òdpòwiedze są pùblikòwóné. Bédëjemë do lekturë òpùblikòwónëch pitaniów i òdpòwiedzów, jak téż do dzeleniô się z nama swòjima jãzëkòwima niegwësnotama.


Witamy Państwa w internetowej poradni JĘZYKA KASZUBSKIEGO.

Na Państwa pytania odpowiadają członkowie Rady Języka Kaszubskiego.

Odpowiadamy na Państwa pytania dotyczące spraw językowych:

•  Czy poprawne jest wyrażenie cząd czasu?
•  Dlaczego pisze się duch i dëch?
•  Skąd się wziął szaùertelefón?
•  Jakie są poprawne zakończenia czasowników czasu przeszłego, 3 os. l. mn?
•  Dlaczego piszemy w D. dokazu, kiedy w M. jest dokôz?
•  Które sformułowanie jest poprawne: w lece czy òb lato?
•  Czy tak się mówi po kaszubsku: Je dwadzestô drëgô gòdzëna?
•  Czy poprawne są zapisy słów Jadóm, Jewa?
•  Możemy mówić jãzëk kaszëbsczi czy raczej kaszëbsczi jãzëk?
•  Gdzie szukać wiedzy nt. ortografii kaszubskiej?

i podobne.

Staramy się odpowiadać obiektywnie, uwzględniając zarówno opinie językoznawców i rozstrzygnięcia zawarte w słownikach, uchwałach opublikowanych w Biuletynach Rady Języka Kaszubskiego.

Są rzeczy, których z zasady nie robimy:

•  nie odrabiamy lekcji,
•  nie wypowiadamy się na temat prac studenckich ani szkolnych,
•  nie piszemy wypracowań, prac semestralnych, rocznych itp.,
•  nie sporządzamy bibliografii,
• nie odpowiadamy na pytania zadane w konkursach, teleturniejach itp. i nie oceniamy poprawności odpowiedzi na takie pytania,
•  nie dokonujemy przekładów tekstów,
•  nie wypowiadamy się nt. poprawności zapisu przygotowanych do publikacji tekstów.

Natomiast odpowiadamy na wszelkie pytania dotyczące obowiązującej normy językowej w kaszubszczyźnie!

Odpowiedź na wszelkie pytania otrzymają Państwo w ciągu 8 dni.

Najciekawsze pytania i odpowiedzi są publikowane. Zachęcamy Państwa do lektury opublikowanych pytań i odpowiedzi oraz do dzielenia się z nami swoimi wątpliwościami językowymi.

Piszącë do naji mùszebno ùżiwôjta kaszëbsczich lëtrów. Stôwianié felëjącëch sztriszków i pąktów brëkùje czasu, leno bez nich najô „Jãzëkòwô doradnica” bë sã zmieniła w „Jazekowo doradnica” (tak je ò wiele gòrzi?), a téż dorôdzający nie mdze mógł òszacowac całownotë tekstu i ùstanowic zôkrãżégò jãzëkòwi doradë.