Sympozjum 2019

XIII sympozjum Rady Języka Kaszubskiego

Wejherowo, 28-29.06.2019 r.

Dzień I – 28 czerwca 2019 r.

Jón Trepczik  – poeta, piesniôrz, szkólny

16.00 Otwarcie sympozjum.  Moderator: Danuta Pioch

Méster Jan – film dokumentalny o Janie Trepczyku

Wspomnienie Jana Trepczyka –  Zofia i Edmund Kamińscy

Referaty:

Daniel Kalinowski, Jan Trepczyk a literatura dla dzieci

Tomasz Fopke, Pieśni dziecięce Jana Trepczyka

Adela Kuik-Kalinowska, Piewca Kaszub w pieśni i w słowie. O Òdecknienim Jana Trepczyka

Dušan Paždjerski, Wkład Jana Trepczyka w politykę językową na Kaszubach

Elżbieta Bugajna, Jan Trepczyk na tle twórczości Zrzeszińców

Aleksandra Majkowska, Tradycja, przyroda, miłość w twórczości Jana Trepczyka

Marek Cybulski,  Alternacje morfonologiczne w kaszubszczyźnie Jana Trepczyka

Joanna Leman, Danuta Stanulewicz, Nazwy barw w  Słowniku polsko-kaszubskim Jana Trepczyka

Eugeniusz Pryczkowski, Jan Trepczyk w Miszewie – kierownik szkoły w latach 1927-1934 i jej patron od 2004 roku

Radosław Kamiński, Jan Trepczyk – życie i twórczość  

20.00 Zakończenie

Dzień II – 29 czerwca 2019 r.

Przińdnota kaszëbiznë

Standarizowónô kaszëbizna  w rozmajitëch òbrëmiach

9.00 Òtemkniãcé zéńdzeniô

         Mòderatorzë zéńdzeniô: Danuta Pioch,  Daniel Kalinowsczi

9.15-10.30     I SESJÔ   HISTORIÔ

Wprowadzenié  – Wanda Lew-Czedrowskô,  Stanisłôw Janke

Grafiô kaszëbsczégò jãzëka – Mark Cëbùlsczi

Pòmiónë zéńdzeniów RJK – Starbienino – Danuta Pioch

Diskùsjô

10.30-10.40  przerwa na kawã

10.40-11.50     II SESJÔ    EDUKACJÔ       Danuta Pioch

Głos w diskùsji: Ùczbòwniczi – Elżbiéta Prëczkòwskô

                                              Sztôłcenié szkólnëch – Justina Pòmiérskô

                                              Edukacjô (diktanda, kònkùrsë) – Jiwóna Makùrôt

11.50 – 12.00 przerwa na kawã

12.00-13.00    III SESJÔ    LËTERATURA     Adela Kùik-Kalinowskô

                                            Głos w diskùsji: Dolmaczënczi – Bòżena Ùgòwskô

                                                 Nôùkòwé – Daniel Kalinowsczi

13.00 – 13.10 – przerwa na kawã

13.10-14.10     IV SESJÔ    KÙLTURA/MEDIA/KÒSCÓŁ  Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Głos w diskùsji:

Media – Dark Majkòwsczi

Internet – Karól Róda

Mùzyka – Tómk Fópka

Artisticznô rësznota – Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô

Kòscół – Eùgeniusz Prëczkòwsczi

14.10-15.00 V SESJÔ MŁODI Danuta Stanulewicz

 Głos w diskùsji:

Młodi (rolô stand. jãzëka) – Robert Gróta

Anketa westrzód młodzëznë – Danuta Stanulewicz

15.00 Pòdczorchniãcé plenarnego zéńdzeniô RJK.  Zakùńczenié.