Sympozjum 2018

XII sympozjum Rady Języka Kaszubskiego

Wejherowo 30.06.2018 r.

Dochodzenie do niepodległości na Kaszubach

10.00  Otwarcie sympozjum.  Moderator: Danuta Pioch

10.00-10.30 Wykład wprowadzający

Krzysztof Korda, Droga Kaszub do Niepodległej (1772-1920)

10.30-12.10 Sesja I/Historia. Bohaterowie

Łukasz Grzędzicki, Kwestia kaszubska (język i identyfikacja narodowościowa) w kontekście 13. punktu orędzia Wilsona z 8 stycznia 1918 r. i sporów na konferencji paryskiej 1919 r. o dostęp Polski do Morza. 

Elżbieta Bugajna, Aleksandra Majkowskiego drogi do niepodległości

Eugeniusz Pryczkowski, Antoni Miotk z Pucka – kaszubski działacz społeczny i niepodległościowy

Danuta Pioch, ks. Bernard Łosiński – sierakowicki działacz niepodległościowy

Eugeniusz Pryczkowski, Żołnierze Błękitnej Armii w drodze na Zaślubiny Polski z Morzem

12.10 -12.25 przerwa kawowa

12.25-13.45 Sesja II /Literatura. Język. Kultura.

Daniel Kalinowski, Odrodzona Polska w literackich proroctwach Kaszub

Marek Cybulski, Koncert Jankiela w kaszubskim przekładzie „Pana Tadeusza”

Tomasz Fopke,  Kaszubska pieśń patriotyczna

Adela Kuik-Kalinowska, Kaszubskie drogi do Niepodległej w ujęciach literackich

13.45 -13.55 przerwa kawowa

13.55-15.00

Danuta Stanulewicz, Historia w słowniku Ramułta                             

Aleksandra i Dariusz Majkowscy, O ojczyźnie bez patosu. Bytów i okolice w prozie Jana Natrzecégò

Dorota Wilczewska,  Nauka patriotyzmu w rodzinach kaszubskich

Adam Łuczyński, Kaszubszczyzna w mediach elektronicznych. Zarys dziejów                                                                                                                                           

15.00 Podsumowanie zebrania plenarnego RJK.  Zakończenie.