Sympozjum 2017

XI Sympozjum Rady Języka Kaszubskiego

Wejherowo, 30.06.2017 r.

Bogactwo kulturowe Kaszub

30 czerwca 2017 r.

9.00  Otwarcie sympozjum.  Moderator: Danuta Pioch

9.10 – 10.30

Daniel Kalinowski, Antropologiczne czytanie sztuk Pawła Szefki

Bożena Ugowska, Sztuka ludowa i jej twórcy w felietonach Stanisława Pestki

Elżbieta Bugajna, Motyw sztuki i artystów w poezji kaszubskiej

Adela Kuik-Kalinowska  Kaszubskie uniwersum w sztuce ludowej Józefa Chełmowskiego

  1.  

10.40 – 12.00

Felicja Baska-Borzyszkowska, Dokazë Józefa Chełmòwsczégò – inspiracją dlô  szkólnych i młodzëznë 

Eugeniusz Pryczkowski,  Pracownie klasztorne Żukowa i Żarnowca kolebką haftu kaszubskiego

Karolina Keler, Piãkno kaszëbsczégò kùńsztu w ùczbòwnikach do naùczaniô kaszëbsczégò w szkòle – o przejawach sztuki ludowej w podręcznikach do nauki języka kaszubskiego

Eugeniusz Pryczkowski, Przejawy ludowej działalności twórczej u Kaszubów w Kanadzie

12.00 – 12.10 przerwa kawowa

12.30 – 13.50

Dušan Paždjerski , Świat sztuki i wyobrażenia estetyczne Kaszubów w leksyce 'Słownika’ Ramułta

Danuta Stanulewicz, Nazwy barw w języku kaszubskim i ich psychologiczna istotność

Paulina Węsierska, Określenia młodych ludzi w odmianie kartuskiej kaszubszczyzny

Danuta Stanulewicz, Kolory w malarstwie a kaszubskie nazwy barw

13.50 – 14.00 przerwa kawowa

14.00 – 14.40

Tomasz Fopke, Konkursy rodny mòwë

Wanda Lew-Kiedrowska,  Wycieczki edukacyjne i ich znaczenie w poznaniu Kaszub

14.40 – 15.15 Podsumowanie zebrania plenarnego RJK.  Zakończenie. Obiad