Zebranie RJK 12.10.2016

Członkowie Rady Języka Kaszubskiego obradowali nad następującymi zagdnieniami:

1. Słownictwo muzyczne – ciąg dalszy (T. Fopke).

2. Słownictwo medialne – uzupełnienie uchwał nr 8/RJK/2011 i 1/RJK/13 (A. Łuczyński).

3. Stanowisko RJK w sprawie dwujęzycznych nazw miejscowości w gminie Krokowa.

4. Stan zaawansowania prac nad przygotowaniem Biuletynu RJK za rok 2016.

5. Sprawy różne i wnioski.