Zebranie Rady Języka Kaszubskiego (2)

Rada Języka Kaszubskiego serdecznie zaprasza na dwudniowe zebranie plenarne, które odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym Kaszubskiego  Uniwersytetu Ludowego w Starbieninie w dniach 29 – 30 czerwca 2013 r. (sobota – niedziela). Początek posiedzenia w sobotę  o godz. 15.00.

Pierwszego dnia członkowie Rady wraz zaproszonymi gośćmi  będą dyskutować na temat działalności Rady Języka Kaszubskiego: doświadczeń i perspektyw. (omówienie dotychczasowych przedsięwzięć, uchwał Rady oraz zadania na przyszłość). Drugiego dnia odbędzie konferencja nt. Bogactwo kulturowe Kaszub.

29 czerwca 2013 (sobota)

15.00 –18.00

1. Powitanie uczestników – przewodnicząca RJK Danuta Pioch

2.  Podjęcie uchwał w sprawie proponowanego słownictwa związanego z:

  1) wyposażeniem domu;

  2) zbieractwem,

  3) rolnictwem,

  4) nazwami Syna Bożego,

  5) teologicznymi i literackimi określeniami Ducha Świętego.

18.00-19.00 – kolacja

19.00 Dyskusja poświęcona działalności  Rady Języka Kaszubskiego: doświadczenń i perspektyw (omówienie dotychczasowych przedsięwzięć, uchwał Rady oraz zadania na przyszłość).

Moderator dyskusji: Danuta Pioch

30 czerwca 2013 (niedziela)

Konferencja pt. Bogactwo kulturowe Kaszub 

9.00-10.15 referaty

– prof. Edward Breza Imiona pochodzące od nazw zwierzą

– prof. Daniel Kalinowski, Piękno z oddalenia. A. Majkowski i S. Pestka o Kaszubach.

– Bożena Ugowska, Zaklęta w legendzie… miejsca, historia na wybranych przykładach.

– prof. Danuta Stanulewicz, Sądy młodzieży nt. kultury kaszubskiej.

– Elżbieta Bugajna, Na styku historii i kultury.

10.15 – 10.30  przerwa na kawę

10.30 – 12.00 referaty

– prof.  Adela Kuik – Kalinowska Kaszubskie kresy. Dla kogo kresy, dla kogo centrum?

– prof. Danuta Stanulewicz, Pole leksykalne – odzież w słowniku St. Ramułta i J. Trepczyka.

– dr Małgorzata Klinkosz, Udział kaszubskich chrematonimów w komunikacji międzykulturowej

– Danuta Pioch, Kręgi związane tematycznie z kulturą w podręcznikach do nauki języka kaszubskiego.

– Eugeniusz Pryczkowski, Aktualny rozwój kultury kaszubskiej u Kaszubów w Kanadzie.

12.00-12.15 przerwa na kawę

12.15 – 13.50 referaty

– Piotr  Dziekanowski, Nowe albo nieznane słownictwo kaszubskie.

– prof. Marek Cybulski, O alternacjach samogłoskowych we fleksji kaszubskich rzeczowników,  przymiotników i czasowników.

– dr  Dusan Pazdjerski, Adaptacja nazw własnych obcego pochodzenia w języku kaszubskim – przyczynek do dyskusji.

– Eugeniusz Pryczkowski, Rozwój współczesnej muzyki kaszubskiej na przykładzie siedmioletniej działalności  zespołu „Spiéwné kwiôtczi”.

 – Danuta Pioch  Podsumowanie zebrania plenarnego RJK. Zakończenie