XVII Sympozjum Rady Języka Kaszubskiego

Zapraszamy na dwudniowe posiedzenie Rady Języka Kaszubskiego, które odbędzie się 25-26 sierpnia 2023 r. w Książnicy im. prof. Gerarda Labudy w Wejherowie. 

Dzień I 25 sierpnia 2023 r., godz. 16.00

Program posiedzenia:

1.            Otwarcie posiedzenia

2.            Danuta Stanulewicz, Konrad Radomyski (Uniwersytet Gdański), Korpus języka kaszubskiego w programie AntConc – możliwości i ograniczenia.

3.            Adam Sierakowski (Politechnika Wrocławska), Modelowanie języka kaszubskiego na potrzeby sztucznej inteligencji.  (online)

4.            Òtmiana  czasników w zastrzégòwim nôdżibie  – cd. dyskusji, Marek Cybulski

5.            Ùchwôlënk w sprawie stosowaniô samòzwãkòwëch òbòcznosców òdczasnikòwëch jistnikach dzecnégò ôrtu, jaczé sã kùńczą lëtrą/zwãkã -é (òsoblëwie z sufiksama -anié i -enié)  – cd. dyskusji,  Joanna Ginter 

Rozpoczęcie sympozjum:

Paulina Węsierska,  Wariantywność kaszubskich pieśni tradycyjnych.

6.            Zakończenie spotkania

Dzień II  26 sierpnia 2023 r. 

Kaszëbskô dzysdniowòsc

9.00 Otwarcie sympozjum |  Moderator: Danuta Pioch

9.15-10.45         SESJA I                 

Lechosław Jocz, O długości samogłosek w kaszubszczyźnie środkowej. 

Felicja Baska-Borzyszkowska, Zwëczi i wierzenia w  mikrotopònimie kòscérsczégò krézu.

Karolina Keler, Dzysdniowô gôdka Gôchów w gminie Lëpińce.

Jaromira Labudda, Ùwôdzi ò dzysdniowi kaszëbiznie. 

Joanna Ginter, O potrzebie opracowania zasad kaszubskiej pisowni wielką i małą literą.

                                                                  10.45-11.00  przerwa kawowa

11.00-12.15      SESJA II 

Adam Lubocki, Wybrane zagadnienia z języka kaszubskiego i węgierskiego próba spojrzenia komparatystycznego.

Mateusz Klebba, Rozważania nad statusem prawnym Rady Języka Kaszubskiego – de lege lata, de lege ferenda”.

Tomasz Fopke, Współczesna poezja i proza kaszubska na internetowym portalu społecznościowym Facebook – i jej odbiór.

Eugeniusz Pryczkowski,  Kaszubi na Żuławach – historia i współczesność.

Wanda  Lew-Kiedrowska, Matura z języka kaszubskiego- historia i teraźniejszość.

                                                                   12.15-12.30   przerwa kawowa 

12.30 -13.45    SESJA III 

Danuta Stanulewicz, Świat nadprzyrodzony we współczesnej kaszubskiej literaturze dla dzieci.

Dariusz Majkowski,  Kómpùtrë i nowòmódné zôbôwczi w dzysdniowi kaszëbsczi proze dlô dzecy.

Elżbieta Bugajna, Światy alternatywne we współczesnej prozie kaszubskiej.

Eugeniusz Pryczkowski,  Współczesna filmografia kaszubska – kierunki i wyzwania.

Aleksandra Majkowska, Przed „Nudlama”. Temat śmierci we współczesnej kaszubskiej prozie dla dzieci.

13.45  Podsumowanie sympozjum  RJK.

14.00  Zakończenie dwudniowych obrad RJK