XI Sympozjum Rady Języka Kaszubskiego

Posiedzenie Rady Języka Kaszubskiego

29-30 czerwca 2017 r., Wejherowo

Miejsce: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, Wejherowo

Termin: 29 czerwca 2017 r. (czwartek), godz. 16.00 – 21.00

             30 czerwca  2017 r. (piątek), godz. 9.00 – 16.00

Program 

29 czerwca 2017 r. (czwartek), godz. 16.00 

1. Rozpoczęcie obrad.

2. Przyjęcie stanowiska RJK w sprawie zapisu na sztandarze ZKP o/Łubiana.

3. Przyjęcie uchwały związanej ze słownictwem muzycznym – ciąg dalszy (materiał Tomasz Fopke).

4. Słownik nazw miejscowych i fizjograficznych – metodologia.

5. Stan zaawansowania prac nad opracowaniem nazw miejscowych i fizjograficznych w języku kaszubskim – referują koordynatorzy poszczególnych powiatów:

powiat bytowski – Iwona Makurat

powiat chojnicki – Felicja Baska-Borzyszkowska, Katarzyna Główczewska

powiat człuchowski – Bożena Ugowska

powiat gdański – Aleksandra Kas

powiat kartuski – Elżbieta Bugajna

powiat kościerski – Edwarda Breza

powiat lęborski – Wanda Lew-Kiedrowska

powiat pucki – Dariusz Majkowski

powiat słupski – Danuta Pioch

powiat wejherowski – Janusz Mamelski, Tomasz Fopke

Trójmiasto  – Eugeniusz Pryczkowski

6. Dyskusja.

30 czerwca 2017 r. 

9.00  Otwarcie sympozjum.  Moderator: Danuta Pioch.

9.10 – 10.30

Daniel Kalinowski, Antropologiczne czytanie sztuk Pawła Szefki

Iwona Makurat, Artyści w legendach Jerzego Sampa

Bożena Ugowska, Sztuka ludowa i jej twórcy w felietonach Stanisława Pestki

Elżbieta Bugajna, Motyw sztuki i artystów w poezji kaszubskiej   

Adela Kuik-Kalinowska,  Kaszubskie uniwersum w sztuce ludowej Józefa Chełmowskiego                                  

10.40 – 12.20

Felicja Baska-Borzyszkowska, Dokazë Józefa Chełmòwsczégò – inspiracją dlô  szkólnych i młodzëznë  

Eugeniusz Pryczkowski,  Pracownie klasztorne Żukowa i Żarnowca kolebką haftu kaszubskiego

Dorota Wilczewska, Sztuka ludowa inspiracją do tworzenia współczesnych ubiorów

Karolina Keler, Piãkno kaszëbsczégò kùńsztu w ùczbòwnikach do naùczaniô kaszëbsczégò w szkòle – o przejawach sztuki ludowej w podręcznikach do nauki języka kaszubskiego

Eugeniusz Pryczkowski, Przejawy ludowej działalności twórczej u Kaszubów w Kanadzie                                        

12.30 – 14.30

Edward Breza, Słownictwo kaszubskie w przekładzie Księgi Wyjścia  

Dušan Paždjerski , Świat sztuki i wyobrażenia estetyczne Kaszubów w leksyce 'Słownika’ Ramułta

Danuta Stanulewicz, Nazwy barw w języku kaszubskim i ich psychologiczna istotność

Marek Cybulski, Pòczesna forma w kaszubszczyźnie

Paulina Węsierska, Określenia młodych ludzi w odmianie kartuskiej kaszubszczyzny

Danuta Stanulewicz, Kolory w malarstwie a kaszubskie nazwy barw                                             

14.40 – 15.20

Tomasz Fopke, Konkursy rodny mòwë

Wanda Lew-Kiedrowska,  Wycieczki edukacyjne i ich znaczenie w poznaniu Kaszub

15.20 – 16.00 Podsumowanie zebrania plenarnego RJK.