Wirtualné zéńdzenié Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

Latos 14 maja w czwiôrtk pòtkelë sã nôleżnicë Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Ten rôz – wirtualno. Dzejarze òbgôdiwelë bédënk  kaszëbsczi techniczny słowiznë. Òkróm tegò rëchtowelë sã do pòdjãcô ùchwałë tikający sã ùżiwaniô i/y w kaszëbsczim jãzëkù, a téż zgłosziwelë témë latosëch referatów, jaczé òstóną wëgłoszoné na latnym sympòzjum radë. Baro wôżnô bëła téż gôdka ò słowiznie, jakô jesz brëkùje òbrobieniégò na rodną mòwã Kaszëbów. Zéńdzenié, chòc dérowało dosc długo, bëło brzadné w nowé ùdbë, bédënczi i òbsądzenia. Wôrt nadczidnąc, że mòżebnosc pòtkaniô, chòc czësto jinaczi jak przódë, bëła dlô wszësczich nowim, cekawim doswiôdczenim, a i smiéchù dało całą gromadã!