Sympozjum 2015

IX Sympozjum Rady Języka Kaszubskiego

Bogactwo kulturowe Kaszub

Wieżyca, 26-27.06.2015

26 czerwca 2015 (piątek)

Rozpoczęcie IX Sympozjum RJK  – przewodnicząca RJK Danuta Pioch 

prof. Tadeusz Linkner, Od liryki do epiki – ks. dr Leon Heyke.

Grzegorz Schramke,  Zôklãtą stegną na sabat. Stolëmë, mòrzëce i jinszé strôszczi w kaszëbsczich ksążkach Jerzégò Sampa.

dr Małgorzata KlinkoszProcesy globalizacyjne we współczesnym języku kaszubskim – zarys problematyki.

Tomasz Fopke, „Jedna matka dwóch ojców”. Przykłady wykorzystania jednego tekstu przez kilku kompozytorów.

Karolina Serkowska, Tradycja tańca na Kaszubach według opracowań Pawła Szefki pt. „Tańce kaszubskie.

27 czerwca  2015 (sobota)

prof. Edward Breza,  Liryki ks. dr. Leona Heykego.

prof. Daniel Kalinowski, Hubert Suchecki. Zapomniany dramaturg kaszubski?

dr Elżbieta Bugajna, Rzecz o poezji Jana Zbrzycy.

prof. Adela Kuik-Kalinowska, Archetypiczne obrazy kobiet. O poezji Krystyny Muzy oraz Idy Czai.

prof. Danuta Stanulewicz, O potrzebie stworzenia korpusu języka kaszubskiego.

prof. Duszan Paždjerski, O potrzebie powstania słownika frekwencyjnego  języka kaszubskiego.

Janusz Mamelski, Standaryzacja języka kaszubskiego i jej wpływ na twórczość poetycką.

dr Artur Czesak, Proces kodyfikacji języka śląskiego  wobec doświadczeń kaszubskich.

prof. Edward Breza, Tytuł Matki Boskiej – Matka Pięknej Miłości.

prof. Danuta Stanulewicz, Nazwy kamieni jubilerskich w kaszubszczyźnie.

prof. Marek Cybulski, Końcówki osobowe czasowników w czasie przeszłym i w trybie przypuszczającym.

Żaneta Grzenkowicz, Członkowie rodziny w słownikach i podręcznikach języka kaszubskiego.

Eugeniusz Pryczkowski Współczesny nauczyciel języka kaszubskiego – dylematy i możliwości.

Wanda Kiedrowska, O królewiónce w pałacu – o kaszubskim dyktandzie.

Danuta Pioch, Liczą Kaszuby „żem je tak kochał”  –  o inicjatywach w gminie Sierakowice związanych z uczczeniem dokonań  ks. B. Sychty.

Marika Jelińska, Warsztaty regionalne Remusowa Kara, czyli kaszubska edukacja
studenckim wydaniu.

Eugeniusz Pryczkowski, Znani Kaszubi z wielkiej sceny show-biznesu

Danuta Pioch  Podsumowanie IX Sympozjum RJK  Zakończenie.