Sympozjum 2011

Program zebrania plenarnego Rady Języka Kaszubskiego

30 wrzesnia – 01 października 2011 r. w KUL w Wieżycy

30 września 2011r. (piątek)
Podjęcie uchwał

– Podjecie uchwały w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego.
– Słownictwo związane z sakramentem i obrzędem chrztu.
– Podjęcie uchwały w sprawie słownictwa szpitalnego.
– Podjęcie uchwały w sprawie słownictwa medialnego,

Referaty

– Duszan Pazdierski, Prace nas pierwszym kaszubsko-serbskim językiem

– Karol Rhode, Jãzëkòwë różnice midzë Kaszëbama w Eùropie ë Kanadze

1 października 2011r. (sobota)

– prof. Edward Breza, Gatunki wypowiedzi dziennikarskiej

– Bożena Ugowska, Tłumaczenia  – ich występowanie i zastosowanie ww współczesnych mediach.

– Danuta Stanulewicz, Kaszubskie terminy związane z funkcjonowaniem stron internetowych

– prof. Daniel Kalinowski Literatura kaszubska w internecie (wydawnictwa, grupy literackie, twórcy) 
 – Piotr Dziekanowski, Niechtërne zjawiszcza w radiowi kaszëbiznie

– dr Adela Kuik – Kalinowska, Strony internetowe Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego

– Danuta Pioch, Kaszubskojęzyczna oferta w TV CSB

– Eugeniusz Pryczkowski, Funkcjonowanie i kres telewizyjnego magazynu kaszubskiego „Rodnô Zemia” (1990 – 2010)

– prof. Tadeusz Linkner, Język kaszubski z Lubania z końca XIX wieku

– Karolina Serkowska, Język kaszubski w miesięczniku „Pomerania” w latach 1963-2011

– Elżbieta Bugajna, Wybrane zagadnienia teologii Boga w kaszubskiej poezji religijnej 

– Danuta Stanulewicz, Zainteresowanie młodzieży kaszubskimi mediami (badania pilotażowe)

Podsumowanie Zebrania Plenarnego RJK