Sympozjum 2010

Program Konferencji, Starbienino 2010

 1. Eugeniusz Pryczkowski, Kaszubskie zwyczaje w ciągu roku – próba rekapitulacji
 2. dr Justyna Pomierska, Rok obrzędowy w przysłowiach kaszubskich
 3. dr Róża Wosiak – Śliwa, Nazwy potraw odbiciem roku obrzędowego na Kaszubach
 4. prof. Marek Cybulski, Kaszubskie słownictwo związane z rokiem obrzędowym –  problemy poprawnościowe
 5. Karolina Serkowska, Legendy a obrzędy ludowe na Kaszubach
 6. Tomasz Fopke, Rola zwierząt w kaszubskim roku obrzędowym
 7. Leszek Selin, Rośliny a rok obrzędowy. Uwagi o funkcjach nazw roślin w powieściach kaszubskich
 8. Eugeniusz Pryczkowski, Najnowsza twórczość muzyczna w oparciu o rok obrzędowy na Kaszubach 
 9. prof. Ewa Rogowska-Cybulska, Formy i funkcje odwołań do elementów roku obrzędowego w « Kaszëbsczim abecadle »
 10. prof. Edward  Breza, Słownictwo związane z okresem wielkanocnym
 11. Lucyna Sorn, Znaczenie obrzędu ścinania kani
 12. prof. Tadeusz Linkner, Sobótkowe ścinanie kani w Remusie A. Majkowskiego
 13. Elżbieta Bugajna, „Pusta noc” w poezji kaszubskiej
 14. W. Makurat, Szëk kaszëbsczégò abécadła na tle jinych jãzëków łacyńsczégò kùlturowégò krãgù
 15. dr Róża Wosiak – Śliwa, Drobiazgi gramatyczne, czyli … co gnębi piszących Kaszubów (Pogadanek popularnych o języku kaszubskim cz. 2.)