Sympozjum 2008

Program zebrania plenarnego Rady Języka Kaszubskiego

17-18 października 2008 roku w Starbieninie

Referaty:

dr Róża Wosiak-Śliwa, Praca Rady Języka Kaszubskiego nad normalizacją kaszubszczyzny.

prof. Edward Breza, Standaryzowane imiona kaszubskie.

Danuta Pioch, Nauka jezyka kaszubskiego – bogactwo form i zwiazane z tym trudności.

Wojciech Makurat, Kaszubskie slowniki internetowe.

Dariusz Majkowski, W niewoli sluchaczy, czyli jak mówić po kaszubsku w radiu.

Tomasz Fopke, Współczesna muzyka kaszubska w służbie edukacji regionalnej. Przegląd dokonań XXI wieku.

Eugeniusz Pryczkowski, Historia normalizacji pisowni w latach 1990-1996.

dr Marek Cybulski, O samogłoskowych alternacjach jakościowych w gwarach kaszubskich i w procesie tworzenia się kaszubskiego języka literackiego.

dr Małgorzata Milewska-Stawiany, Mąż i żona w słownictwie kaszubskim.

dr Róża Wosiak-Śliwa, Program Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Pedagogiczno- Metodycznych w Zakresie Nauczania Języka Kaszubskiego a oczekiwania słuchaczy.

dr Tomasz Wicherkiewicz, Ratyfikacja przez Polskę Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub mniejszościowych a sytuacja języka kaszubskiego.

Felicja Baska-Borzyszkowska, Onomastyczne rozważania o słowie.

Elżbieta Bugajna, Słownictwo religijne w poezji kaszubskiej.