Sympozjum 2007

Program zebrania plenarnego Rady języka Kaszubskiego

12-13 października 2007 r. w Starbieninie

prof. Edward Breza, Wybrane zagdnienia pisowni i morfologii kaszubskiej.

dr Róża Wosiak-Śliwa, O normie językowej w polszczyźnie i nie tylko.

dr Duszan Pazdjerski, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny Eugeniusza Gołąbka – Warsztat metodologiczny.

Eugeniusz Pryczkowski, Język kaszubski w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza w reklamie, radiu i telewizji oraz administracji.

Renata Mistarz, Analiza programów nauczania języka kaszubskiego stosowanych w nauczaniu szkolnym po 1999 roku i potrzeby w tym zakresie.

Hanna Makurat, Stan i problemy dzisiejszego języka kaszubskiego.

Hanna Makurat, Bilingwizm na kaszubskim obszarze językowym.

Hanna Makurat, Sytuacja języka kaszubskiego z punktu widzenia hierarchicznego języków i polityk językowych na płaszczyźnie diachronicznej i synchronicznej.

dr Marek Cybulski, Praktyczne aspekty ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (6 I 2005, Dz. U. 2005 nr 17 poz. 141).