Skład rady

Członkowie Rady Języka Kaszubskiego VI kadencji (2020-2022)

 • Danuta Pioch – przewodnicząca RJK
 • Bożena Ugowska – wiceprzewodnicząca RJK
 • dr Elżbieta Bugajna – sekretarz RJK
 • prof. Marek Cybulski – członek prezydium RJK
 • dr Eugeniusz Pryczkowski – członek prezydium RJK
 • dr Dariusz Majkowski- członek prezydium RJK
 • Felicja Baska-Borzyszkowska
 • Roman Drzeżdżon
 • dr Tomasz Fopke
 • prof. Daniel Kalinowski 
 • Karolina Keler
 • prof. Adela Kuik-Kalinowska
 • Wanda Lew-Kiedrowska
 • Jaromira Labudda
 • dr hab. Hanna Makurat-Snuzik
 • Iwona Makurat
 • Janusz Mamelski
 • prof. Dušan Paždjerski
 • prof. Danuta Stanulewicz
 • Paulina Węsierska
 • Dorota Wilczewska

Członkowie Rady Języka Kaszubskiego V kadencji (2016-2019)

 • Danuta Pioch – przewodnicząca RJK
 • prof. Daniel Kalinowski – wiceprzewodniczący RJK
 • dr Elżbieta Bugajna – sekretarz RJK
 • Bożena Ugowska – członek prezydium RJK
 • dr Eugeniusz Pryczkowski – członek prezydium RJK
 • Felicja Baska-Borzyszkowska
 • prof. Edward Breza
 • prof. Marek Cybulski
 • Tomasz Fopke
 • Aleksandra Kas
 • dr Małgorzata Klinkosz
 • prof. Adela Kuik-Kalinowska
 • Wanda Lew-Kiedrowska
 • Dariusz Majkowski
 • dr Hanna Makurat
 • Iwona Makurat
 • Janusz Mamelski
 • prof. Dusan Pazdjerski
 • prof. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec
 • Dorota Wilczewska

Członkowie Rady Języka Kaszubskiego IV kadencji (2013-2016)

 • Danuta Pioch – przewodnicząca RJK
 • prof. Edward Breza – wiceprzewodniczący RJK
 • Bożena Ugowska – sekretarz RJK
 • prof. Daniel Kalinowski – członek prezydium RJK
 • prof. Marek Cybulski – członek prezydium RJK
 • dr Elżbieta Bugajna – członek prezydium RJK
 • Eugeniusz Pryczkowski – członek prezydium RJK
 • Felicja Baska-Borzyszkowska
 • Tomasz Fopke
 • Ludmiła Modzelewska
 • Marika Jocz
 • prof. Adela Kuik-Kalinowska
 • Wanda Lew-Kiedrowska
 • dr Małgorzata Klinosz
 • Andrzej Lemańczyk
 • Dariusz Majkowski
 • dr Hanna Makurat
 • Janusz Mamelski
 • prof. Dusan Pazdjerski
 • Karolina Serkowska
 • prof. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Członkowie RJK III kadencji (2010-2013)

 • Danuta Pioch – Przewodnicząca RJK
 • Bożena Ugowska – sekretarz RJK
 • Eugeniusz Pryczkowski – członek prezydium RJK
 • Łukasz Jabłoński – członek prezydium RJK
 • Dr Małgorzata Klinkosz – członek prezydium RJK
 • Prof. Edward Breza – Przewodniczący Komisji Standaryzacji i Normalizacji
 • Felicja Baska-Borzyszkowska
 • Ewa Świątek – Brzezińska
 • Elżbieta Bugajna
 • Prof. Marek Cybulski
 • Piotr Dziekanowski
 • Łukasz Jabłoński
 • Dr Adela Kuik – Kalinowska
 • Prof. Daniel Kalinowski
 • Wanda Lew Kiedrowska
 • Dr Małgorzata Klinkosz
 • Tadeusz Kobiela
 • Andrzej Lemańczyk
 • Dariusz Majkowski
 • Dr Dusan Pazdjerski
 • Karol Rhode
 • Karolina Serkowska
 • Dr hab. Danuta Stanulewicz – Skrzypiec
 • Dr Róża Wosiak – Śliwa
 • Prof. Hanna Popowska – Taborska – członek honorowy
 • Prof. Jadwiga Zieniukowa – członek honorowy

Członkowie RJK II kadencji (2007-2010)

 • prof. Edward Breza – przewodniczący
 • dr Róża Wosiak–Śliwa – zastępca przewodniczącego
 • Karolina Serkowska – sekretarz
 • Eugeniusz Pryczkowski – członek prezydium
 • Tomasz Fopke – członek prezydium
 • dr Marek Cybulski
 • Lucyna Sorn
 • ks. dr Leszek Jażdżewski
 • Felicja Baska–Borzyszkowska
 • Danuta Pioch
 • Elżbieta Bugajna
 • Eugeniusz Gołąbek
 • Stanisław Janke
 • Roman Drzeżdżon
 • Dariusz Majkowski
 • Karol Rhode
 • Wojciech Makurat
 • Tomasz Wicherkiewicz
 • Małgorzata Klinkosz

Członkowie RJK I kadencji (2006-2007)

 • Witold Bobrowski – przewodniczący RJK
 • Edward Breza
 • Marek Cybulski
 • Roman Drzeżdżon
 • Stanisław Geppert
 • Eugeniusz Gołąbek
 • Wanda Lew-Kiedrowska – członek prezydium RJK
 • Hanna Makurat
 • Vladislaw Duszan-Pażdjerski – członek prezydium RJK
 • Danuta Pioch
 • Eugeniusz Pryczkowski – członek prezydium RJK
 • Karol Rhode – członek prezydium RJK
 • Jan Walkusz
 • Róża Wosiak-Śliwa