Uchwały 2014

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące słownictwo kaszubskie związane z teatrem:

adaptacja teatralna ‘teatralnô adaptacjô, -y, -i’

afisz ‘ògłoszenié, -ô / -égò; ògłos -u’

AICT (IACT) (Association Internationale des Critiques du Théâtre, International

Association of Theatre Critics) ‘Midzënôrodnô, -y Stowôra, -ë Teatralnëch Kritików’

akcja ‘akcjô, -i’

akrobacja ‘akrobacjô, -i’

akrobata ‘akrobata, -ë’

akrobatka ‘akrobatka, -czi’

akt ‘akt, -u; dzél, -a’

aktor ‘aktór, -ora’

aktorka ‘aktórka, -órczi’

aktorstwo ‘aktorstwò, -a’

amant ‘amant, -a’

amfiteatr ‘amfiteater, -u’

animacja teatralna ‘teatralnô animacjô, -y, -i’

ansambl ‘teatralné karno, -égò, -a’

antrakt ‘przerwa, -ë, antrakt, -u’

aplauz ‘aplaùz, -u; pòklask, -ù, òklasczi, -ów, klasakanié, -ô / -égò’

arlekin ‘wëpkôrz, -a; wëkrëkùs, -a’

arlekinada ‘wëpkòwanié, -ô, -égò’

artysta sceniczny ‘binowi artista, -égò, -ë’

artystka sceniczna ‘binowô artistka, -i, -czi’

benefis ‘benefis, -u’

bilet ‘biliet, -u’

blekaut ‘cemnienié / gaszenié widów, -ô / -égò widów’

blutaforia ‘teater rekwizytowi, -u, -égò’

błazen ‘wëkrëkùs, -a; wëpkôrz, -a’

bohater ‘bòhater, -a; heroj, -a’

broszura ‘broszura, -ë’

budka suflera ‘bùdka suflera/pòdpòwiôdacza; suflerskô bùdka, -czi, -czi’

burleska ‘bùrleska, -czi’

cenzura ‘cenzura, -ë’

charakter ‘charakter, -u’

charakteryzacja ‘charakterizacjô, -i’

charakterizator ‘charakterizatór, -a’

charakterizatorka ‘charakterizatórka, -czi’

chór ‘chùr, -u’

debiut ‘pierszëzna, -ë; debiut, -u’

debiutant ‘debiutant, -a’

debiutantka ‘debiutantka, -czi’

dekoracja teatralna ‘teatralnô dekòracjô, -y, -i; òbstrój, -oju; wëstrój, -oju’

dekorator ‘dekòratór, -a; òbstrójnik,- a; strojôcz, -a’

dekoratorka ‘dekòratórka, -czi’

deklamacja ‘deklamacjô, -i’

dialog ‘dialog, -ù’

didaskalia ‘didaskalia, -ów; przëpisczi, -ków’

dionizos ‘dionizos, -a’

diorama ‘diorama, -ë’

dokumentacja teatralna ‘teatralnô dokùmentacjô, -y, -i’

dramat ‘dramat, -u’

dramat antyczny ‘anticzny dramat’

dramat epicki ‘epicczi dramat’

dramat groteskowy ‘groteskòwi dramat’

dramat liturgiczny ‘liturgiczny dramat’

dramat muzyczny ‘mùzyczny dramat’

dramat naturalistyczny ‘naturalisticzny dramat’

dramat obyczajowy ‘òbëczajowi dramat’

dramat poetycki ‘pòeticczi dramat’

dramat psychologiczny ‘psychòlogiczny dramat’

dramat radiowy ‘radiowi dramat’

dramat romantyczny ‘romanticzny dramat’

dramat satyrowy ‘satirowi dramat’

dramat symboliczny ‘symbòliczny dramat’

dramat szekspirowski ‘szekspirowsczi dramat’

dramat średniowieczny ‘strzédnowieczny dramat’

dramat telewizyjny ‘zdrzélnikòwi dramat’

dramat właściwy ‘włôscëwi dramat’

dramat współczesny ‘dzysdniowi dramat’

dramatis personae ‘òsobë, -ów dramatu’

dramaturg ‘dramaturg, -a’

dramaturgia ‘dramaturgiô, -i’

dramatyzacja ‘dramatizacjô, -i’

dubler ‘dubler, -a; zastãpca, -ë’

dublura ‘dublowanié, -ô / -égò’

dykcja ‘dikcjô, -i; spòsób, -obù wëmòwë’

dyrektor teatru ‘direktor, -a teatru’

dytyramb ‘ditiramb, -ù’

eksodos ‘eksodos, -u, piesniô kùńczącô, -i, -y’

ekspozycja ‘ekspozycjô, -i’

epilog ‘epilog, -ù; zakùńczenié, -ô / -égò’

epizod ‘epizod, -u’

fabuła ‘fabùła, -ë’

faktomontaż ‘faktomóntaż, -u’

farsa ‘farsa, -ë’

fatum ‘namienienié, -ô / -égò, fatum’

feeria ‘feeriô, -ii’

festiwale teatralne ‘teatralné festiwale, -ëch, -ów’

figurant ‘figùrant, -a’

finał ‘finał, -u’

foyer ‘fòyer, kùluarë, -ów’

gag ‘gag, -ù; wërgel, -a, szpôs, -u, fif, -ù’

gala ‘gala, -ë’

garderoba ‘garderoba, -ë

garderobiana ‘garderobnica, -ë’

gaża aktorska ‘aktorsczi zôróbk’

gest ‘gest, -u; zrëch, -ù, pòrëch, -ù’

gestyka teatralna ‘teatralnô gestikùlacjô, -y, -ji’

gra ‘_____gra, -ë; granié, -ô / -égò’

groteska ‘groteska, -czi’

hamletyzm ‘hamletizm’

happening ‘happening, -ù’

honorarium ‘zôpłata, -ë; zôróbk, -ù; hònorarium’

humoreska ‘szołobùłka, -czi; hùmòreska, -czi’

iluzja ‘iluzjô, -i; òmana, -ë’

iluzjonista ‘iluzjonista, -ë; òmanownik, -a’

iluzjonizm ‘iluzjonizm, -ù’

improwizacja ‘improwizacjô, -i; twòrzenié na pòstojenim’

inscenizacja ‘inscenizacjô, -i’

inscenizator ‘inscenizator, -a; ùzdrzadnik, -a’

intryga ‘pòkrziżawa, -ë, mącëna, -ë; szachrë-machrë, -ów, -ów; senié pògòrchë’

ironia tragiczna ‘tragicznô ironiô, -y, -i’

ITI (International Theatre Institut) ‘Midzënôrodny Teatrowi Institut’

jasełka ‘jasełka, -ów; gwiôzdkòwi teater, -égò teatru’

jaskółka ‘nôwëższi balkón w teatrze, parades, -u’

jednoaktówka ‘jednoaktówka, -czi’

kabareciarz ‘kabarecôrz, -arza’

kabaret ‘kabaret, -u’

kabaretka ‘kabaretka, -czi’

komedia ‘kòmédiô, -i’

komedia bulwarowa ‘bùlwarowô kòmédiô, -i, -ii’

komedia charakterów ‘kòmédiô charakterów’

komedia dell’arte ‘kòmédiô, -i dell’arte’

komedia futurologiczna ‘fùturologicznô kòmédiô, -y, -ii’

komedia intrygi ‘kòmédiô intridżi’

komedia obyczajowa ‘òbëczajowô kòmédiô, -i, -ii’

komedia polityczna ‘pòliticznô kòmédiô, -y, -ii’

komedia rybałtowska ‘rëbałtowskô kòmédiô’

komedia satyryczna ‘satiricznô kòmédiô’

komedia sentymentalna ‘sentimentalnô kòmédiô’

komedio-opera ‘kòmédio-òpera, -ë’

komiczny ‘smiészny, -égò; pòceszny, -égò’

komik ‘smiészk, -a; kòmédiant, -a; fąfkôrz, -a’

komizm ‘kòmizm, -ù’

koryfeusz ‘solista, -ë; przédnik chùru w grecczim teatrze’

kostium ‘kòstim, -ù’

krytyk ‘kritik, -a; òsądca’

krytyka ‘kritika, -czi; òbsąd, -u; òsąd, -u’

krytyka teatralna ‘teatralnô kritika; teatralny òsąd’

krytyka sztuki ‘kritika / òsąd przedstôwkù, dokazu’

kulisë ‘kùlisë, -ów’ pl. kulisy ‘kùlisë, -ów’

kuluar ‘kùluar, -ë’

kurtyna ‘kùrtina, -ë; zawieszëdło, -a’

lalka ‘pùpka’

lalkarz ‘pùpkôrz’

libretto ‘libretto, -a’

loża ‘loża, -ë’

makabra ‘makabra, -ë; òkropnosc, -ë’

makabreska ‘makabreska, -czi’

marioneta ‘marioneta, -ë’

marionetka ‘marionetka, -czi; pùpka -czi’

maska ‘larwa, -ë’

melodia ‘melodiô, -i’

melorecytacja ‘melorecytacjô, -i’

mim ‘mim, -a’

monodram ‘mònodram, -ù’

monolog ‘mònolog, -ù’

moralitet ‘mòralitet, -u’

na stronie (technia teatralna) ‘do se’

odsłona ‘òdsłona, -ë’

oklaski ‘klaskanié, -ô / -égò; brawa, -ów, òklasczi, -ów; kòskanié, -ô / -égò’

opera ‘òpera, -ë’

operetka ‘òperetka, -czi’

oracja ‘òracjô, -i’

orkiestra ‘òrkestra, -ë’

owacja ‘òwacjô, -ji’

pacynka ‘teatralnô pùpka, -y -czi’

pamflet ‘pamflét, -u’

pantomima ‘pantomima, -ë’

partia ‘partiô, -i / -ie’

partytura ‘partitura, -ë’

plakat ‘plakat, -u; afisz, -u; ògłos; -u’

plan ‘plan’

pierwszy plan ‘pierszi plan’

drugi plan ‘drëdżi plan’

postać ‘pòstacjô’

prapremiera ‘prapremiera, -ë’

premiera ‘premiera, -ë’

program teatralny ‘teatrowi program, -égò, -ù’

proscenium ‘proscenium, przedbinowié, -ô / -égò’

próba ‘próba, -ë’

publiczność ‘pùblika, -czi’

recytacja ‘recytacjô, -i’

rekwizyt ‘rekwizyt, -u’

reżyser ‘reżiséra, -ë’

reżyseria ‘reżiseriô, -i’

rola ‘rola, -ë’

główna rola ‘pierszô / przédnô rola, -i / -y, -ë’

scena ‘bina, -ë’

scena (część aktu) ‘scena, -ë’

scena pudełkowa ‘pùdełkòwô bina, -i, -ë’

scenariusz ‘scenarnik, -a’

sceneria ‘sceneriô, -i; dekòracje, -ów’

scenograf ‘scenograf, -a’

scenografia ‘scenografiô, -i’

slam ‘slam, -ù’

stand-up ‘stand-up’

sufler ‘sufler, -a; pòdpòwiôdôcz, -a’

szczudła ‘szkùdła, -ów’

szczudlarz ‘szkùdlôrz, -arza’

teatr ‘teater, teatru’

teatr alternatywny ‘alternatiwny teater’

teatr amatorski ‘amatorsczi teater’

teatr bulwarowy ‘bùlwarowi teater’

teatr chiński ‘chińsczi teater’

teatr cieni ‘teater céniów’

teatr dramatyczny ‘dramaticzny teater’

teatr eksperymentalny ‘eksperimentalny teater’

teatr futurystyczny ‘fùturisticzny teater’

teatr grecki ‘grecczi teater’

teatr indyjski ‘indijsczi teater’

teatr lalkowy ‘pùpkòwi teater’

teatr ludowy ‘lëdowi teater’

teatr muzyczny ‘mùzyczny teater’

teatr nowoczesny ‘wespółczesny teater’

teatr rzymski ‘rzimsczi teater’

teatr tańca ‘teater tuńca’

teatr telewizji ‘zdrzélnikòwi teater’

teatr uliczny ‘ùliczny teater’

teatralia ‘teatralia, -ów’

teatralizacja ‘teatralizacjô, -i’

teatrologia ‘teatrologiô, -i’

teatroman ‘lubòtnik, -a teatru’

tło ‘spòdlé, -égò; spódk, -ù’

tragedia ‘tragediô, -i’

tragikomedia ‘tragikòmédiô, -i’

trema ‘pëtel, pëtla; dërgòtka, -czi’

widowisko ‘widzawiszcze, -a; pòkôzk, -ù; szpëtôczel, -kla’

widownia ‘widowniô –i; zdrzadniô, -i’

widz ‘òbzérnik, -a; wzérôcz, -a’

wodewil ‘wòdewil, -u’

 

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie terminy i pojęcia związane z Internetem:

aktualizacja ‘aktualizacjô, -cji’

aktualizować ‘aktualizowac’

aktualności ‘klёka, -czi’

aktywować ‘aktiwòwac’

antyspamowy ‘antispamòwi; procëmspamòwi’

bloger ‘bloger, blogra’

blogerka ‘blogerka, -czi’

cyberprzestrzeń ‘cyberneticznô rëmiô, -y, -i, cyberrëmiô, -i’

czat ‘kôrbionka, -czi; czat, -u, internetowô kôrbiónka, -i, -czi’

czytelnia ‘czëtnica, -ë’

dalej, więcej ‘wicy’

czytać dalej ‘czëtac wicy’

dane ‘pòdôwczi, -ków; dóné, -ëch’

dodatek ‘dodôwk, -a’

do góry strony ‘nazôd na górã’

dostosować ‘dostosowac’

doładować ‘doladowac’

doładowanie ‘doladënk, -ù’

dzwonki ‘zwónczi, -ów’

edycja ‘edicjô, -cji’

edytować ‘editowac’

edytować stronę ‘editowac starnã’

e-bank ‘e-bank, -ù’

e-kartka ‘e-kôrta, -ë’

e-sklep ‘e-króm, -ù’

e-zakupy ‘e-kùpisze’

filtr rodzinny ‘familijny filter, -égò filtru’

freeware ‘darmôk, darmôk program, -ù, freeware’

galeria zdjęć ‘galeriô z òdjimkama’

gośćodwiedzający ‘gòsc, -a’

gra online, gra internetowa ‘internetowô jigra, -i, -ë’

hasło ‘hasło, zéwiszcze’

historia ‘historiô, -ii’

hotlista ‘hòtlësta, -ë’

kanał RRS ‘karnôl RRS’

kategoria ‘kategòriô, -ii’

komentarz, opinia ‘pòzdrzatk, dopòwiésc’

komunikator internetowy ‘internetowi kòmùnikatór, -égò, -a; kôrbiónka, -czi’

kontakt ‘kòntakt, -u’

kopia ‘òdpisënk, -ù; kòpiô, -ii’

kopiować ‘kòpiowac’

kopiowanie ‘òdpisywanié, -égò / -ô, kòpiowanié, -égò / -ô’

kosz ‘smiecôch, -a, kòsz, -a’

kurs online ‘internetowô ùczba, -i, -ë’

licznik wizyt ‘zédżer nawiedzënów, zégra’

link ‘lёnk, -ù; łączba, -ë; pòwrózk, -a’

linkownia ‘lënkòwniô, -i’

lokalizacja ‘môl, -a, ùmôlnienié, -ô / égò’

Lubię to! („lajk”) ‘Widzy mie sã!’

mapa serwisu ‘kôrta serwisu’

mapa strony ‘kôrta starnë’

motyw ‘mòtiw, -ù’

multiwyszukiwarka ‘mùltiszëkôcz, -a’

najczęściej czytane ‘nôczãscy czëtóné’

narzędzia ‘przërëchtënczi, -ków; sprôwianié, -ô / -égò; nôrzãdza, -ów’

następne ‘postãpné, pòsobné’

nawigacja ‘nawigacjô, -ji’

newsletter ‘klëka, -czi; newsletter, -a’

nieprzeczytane ‘nieprzeczëtóné’

notatka ‘nadczidka, -czi; zôpisk, -ù; notatka, -czi’

nowe okno prywatne ‘nowé priwatné òkno, -égò, -égò, -a, nowé swójné òkno, -égò, -égò, -a’

obsługa ‘òbsługa, -dżi’

ochrona antywirusowa ‘antiwirusowô òchróna, -i, -ë; procëmwirusowô òchróna, -i, -ë’

ochrona prywatności ‘òchróna priwatnoscë’

opcje ‘òptacje’

opinia ‘pòzdrzatk’

otagować ‘òbznakòwac; òbtagòwac’

panel ‘panel, -u; léga, ledżi’

pełnoekranowy ‘fùlekranowi’

tryb pełnoekranowy ‘fùlekranowi trib, -égò, -ù’

podstrona ‘pòdstarna, -ë’

polityka antyspamowa ‘antispamòwô pòlitika, -i, -czi, procëmspamòwô pòlitika, -i, -czi’

polityka prywatności ‘pòlitika priwatnoscë, pòlitika swójnoscё’

pomoc ‘pòmòc, -ë’

poprzednie ‘rëchlészé, -ëch’

porównywarka ‘przërównarka’

porównywarka cen ‘przërównarka cenów’

porównywarka lotów ‘przërównarka lecënków’

portal edukacyjny ‘ùczebny pòrtôl’

portal społecznościowy ‘pòrtôl wëcmaniznë, spòlëznowi pòrtôl’

post ‘wiadło, wpisёnk, pòst’

potwierdzenie ‘pòswiôdczenié òdebraniô’

powered by… ‘nëkã starnów je…’

powrót, wstecz ‘nazôd’

prywatność ‘swójnosc, priwatnosc’

przeglądarka ‘internetowi przezérnik, przezérnik starnów WWW’

public domain ‘czësto darmôk², pùblicznô domena, public domain’

raport ‘rapòrt’

raport zabezpieczeń ‘rapòrt zabezpieczeniów’

repozytorium ‘repòzytorium’

robocze ‘robòcé’

serwis randkowy ‘serwis wrëjów’

serwis społecznościowy ‘spòlëznowi serwis, serwis wëcmaniznë’

shareware ‘z testã, shareware’

sieciowy ‘sécowi’

sieć społecznościowa ‘spòlëznowô séc, -i, -ë, séc wëcmaniznë’

sklep internetowy ‘internetowi króm, -égò, -ù’

skróty (na klawiaturze) ‘chùtczé klucze, -ich, -ów’

skrzynka pocztowa ‘pòcztowô kastka, -i, -czi, pòcztowô skrzinka, -i, -czi’

społeczność internetowa ‘internotowô spòlëzna, -i, -ë, internetowô wëcmanizna, -i, -ë’

status ‘status, -u’

strona domowa ‘domôcô starna, -y, -ë’

strona specjalna ‘specjalnô starna, -y, -ë’

szukać ‘szëkac’

szukanie ‘szëkba, -ë’

szybki dostęp ‘chùtczi przëstãp’

szybkość internetu ‘chùtkòsc internetu’

ściągnąć ‘zladowac, scygnąc’

tag ‘znakòwnik, -a; tag, -ù’

popularne tagi ‘pòpùlarné znakòwniczi, tadżi, -ów’

tłumaczenie ‘tłómaczenié, -ô / -égò; dolmaczënk, -ù’

udostępnić ‘ùprzëstãpnic’

ulubione ‘ùlëbë, -ów; ùlubioné, -ëch, lubióné, -ëch’

uprawnienia administratora ‘ùprawnienia administratora’

ustawienia ‘ùstawienia, -ów; nastôw, -ù’

wątek ‘wątk, -ù’

webmaster ‘webméster, -a, webmésterka, -czi’

wersja do druku ‘wersjô do drëkù’

wersja dotychczasowa ‘dotëchczasnô wersjô, -y, -ji’

wersja kaszubskojęzyczna ‘kaszëbskòjãzëkòwô wersjô, -wi, -ji, kaszëbskô wersjô, -czi, -ji’

wersja na komórkę ‘wersjô na mòbilkã’

wersja tekstowa ‘tekstowô wersjô, -i, -ji’

wersja zmodyfikowana ‘zmòdifikòwónô wersjô, -y, -ji’

weryfikator ‘werifikatór, -ora’

weryfikator pisowni ‘werifikatór pisënkù’

wiadomość ‘wiadło, -a’

wideoczat ‘wideòczat, -u’

widok ‘widzënk, -ù’

Wikinews ‘Wiki-nowinë, -ów’

Wikipedia ‘Wikipediô, -ii’

Wikisłownik ‘Wikisłowôrz, -a’

witryna ‘witrina, -ë’

wolna encyklopedia ‘wòlnô encyklopediô, -y, -ii’

wpis ‘wpisёnk, -ù’

wsparcie ‘wspiarcé, -ô / -égò’

wstecz ‘nazôd’

wtyczka ‘wticzka³, -czi; plugin, -u; wtikôcz, -a’

wyłudzenie danych ‘wëòchlenié pòdôwków / dónëch, -ô / -égò’

wyniki wyszukiwania ‘rezultatë szëkbë, skùtczi szëkbë’

wysłać opinię ‘wësłac pòzdrzatk’

wysłać stronę ‘wësłac starnã’

wyszukiwanie proste ‘prostô szëkba, -i, -ë’

wyszukiwanie zaawansowane ‘zaawansowónô szёkba, -y, -ë’

wyświetlenie ‘pòkôzanié, wëswietlenié, -ô / -égò’

wyświetlić ‘pòkazac’

wyświetlić film ‘pòkazac film’

wyświetlić stronę ‘pòkazac starnã’

zaawansowane ‘zaawansowóné’

zablokować ‘zablokòwac’

zachować ‘zachòwac, zapisac’

zachować plik ‘zachòwac lopk, zapisac lopk’

zakupy grupowe ‘karnowé kùpisze, -ëch, -ów’

załącznik ‘doczepnik, -a; doparłãcznik, -a’

załączyć ‘doparłãczëc’

zamieścić film ‘zamiescёc film’

zapisać plik ‘zapisac lopk’

zapisać stronę ‘zapisac starnã’

zgłosić błąd ‘zgłosёc felã’

zgłosić nadużycie ‘zgłosёc nadùżëcé’

zgłosić próbę wyłudzenia danych ‘zgłosёc próbã wëòchleniô pòdôwków / dónëch’

zmienić lokalizację ‘zmienic môl / ùmôlnienié’

źródło ‘zdrój, zdroju’

źródłowy ‘zdrojowi, -égò’

dokumenty źródłowe ‘zdrojowé dokùmentë, -ëch, -ów’

 

2 Poprawka w odniesieniu do uchwały nr 6/RJK/2009 z dn. 2.10.2009 r. Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò

Jãzëka. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2009.

3 Poprawka w odniesieniu do uchwały nr 6/RJK/2009 z dn. 2.10.2009 r. Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò

Jãzëka. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2009.

 

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące słownictwo kaszubskie związane z filmem:

adaptacja ‘adaptacjô, -i’

aktor ‘aktór, aktora’

aktorka ‘aktórka, aktórczi’

aktorski ‘aktorsczi, -égò’

animacja filmowa ‘filmòwô animacjô, -i, -je / -i’

artysta filmowy ‘filmòwi artista, -égò, -ë’

atelier filmowe ‘filmòwé atelier, -égò atelier’

baśń ‘basniô, -i; brawãda, -ë’

czołówka ‘przodzëzna, -ë’

dekoracje ‘dekòracje, -ów’

dekorator ‘dekòratór, -ora’

detal ‘detal, -u; pòdrobnota, -ë; drobnota, -ë’

dramat ‘drama, -ë’

dramatyczny ‘dramòwi, -égò’

dreszczowiec, thriller ‘dërgòtnik, -a; thriller, -u’

dubbing ‘dubbing, -ù’

dźwięk ‘zwãk, -ù’

ekipa ‘karno, -a’

ekran ‘ekran, -u’

ekran panoramiczny ‘panoramiczny ekran, -égò, -u’

ekranizacja ‘ekranizacjô, -i / -je’

ekranizować ‘ekranizowac’

film ‘film, -ù’

film 3D, 5D ‘film 3D, 5D, -ù’

film animowany ‘animòwóny film, -égò, -ù’

film awangardowy ‘awangardowi film, -égò, -ù’

film biograficzny ‘biografny film, -égò, -ù’

film dokumentalny ‘dokùmentalny film, -égò, -ù’

film dźwiękowy ‘zwãkòwi film, -égò, -ù’

film fabularny ‘fabùlarny film, -égò, -ù’

film fantastycznonaukowy ‘fantastnonôùkòwi film, -égò, -ù’

film fantasy ‘film fantasy’

film fikcji ‘film fikcji’

film gangsterski ‘gangstersczi film, -égò, -ù’

film historyczny ‘historiczny film, -égò, -ù’

film karate ‘film karate’

film kostiumowy ‘kòstimòwi film, -égò, -ù’

film krótkometrażowy ‘krótkòmétrażowi film, -égò, -ù’

film kryminalny ‘kriminalny film, -égò, -ù’

film muzyczny ‘mùzyczny film, -égò, -ù’

film niemy ‘niemi film’

film noir ‘film noir’

film obyczajowy ‘òbëczajny film, -égò, -ù’

film oświatowy ‘edukacjowi film, -égò, -ù’

film pełnometrażowy ‘fùlmétrażowi film, -égò, -ù’

film płaszcza i szpady ‘film płôszcza i miecza’

film poetycki ‘pòeticczi film, -égò, -ù’

film pornograficzny ‘niezbedny / pòrnografny film, -égò /-égò, -ù’

film propagandowy ‘propagandowi film, -égò, -ù’

film przygodowy ‘przigòdowi film, -égò, -ù’

film psychologiczny ‘psychòlogòwi film, -égò, -ù’

film rysunkowy ‘céchùnkòwi film, -égò, -ù’

film sensacyjny ‘sensacjowi film, -égò, -ù’

film społeczny ‘spòlëznowi film, -égò, -ù’

film studyjny ‘studijny film, -égò, -ù’

film średniometrażowy ‘strzédnométrażowi film, -égò, -ù’

film trójwymiarowy ‘trzëwëmiarowi film, -égò, -ù’

film wojenny ‘wòjnowi film, -égò, -ù’

filmować ‘filmòwac’

filmowy ‘filmòwi, -égò’

fonia ‘fóniô, -ii, -ie’

gag ‘gag, -ù, gadżi’

gatunki filmowe ‘filmòwé ôrtë, -ëch, -ów’

gwiazda filmowa / kina ‘filmòwô gwiôzda, -i, -ë, gwiôzda kina’

gwiazdor filmowy / kina ‘filmòwi gwiôzdór, -égò, -ora, gwiôzdór kina’

horror ‘hòrrór, -a’

jazda ‘jazda, -ë’

jazda po krzywiźnie ‘jazda pò krzëwiznie’

jazda równoległa ‘jazda pò rówiznie’

jazda z panoramowaniem ‘jazda z panoramòwanim’

kadr ‘kadr, -u’

kamera ‘kamera, -ë’

kamera obscura ‘cemnô kamera, -y, -ë’

kaskader ‘kaskadéra, -ë’

kierownik produkcji ‘czerownik produkcji, -a

kinematografia ‘kinematografiô, -ii, -ie’

kino ‘kino, -a’

kinowy ‘kinowi, -égò’

klaps (slate) ‘klaps, -a’

klapserka ‘klapsôczka’

klatka filmowa ‘filmòwô klôtka, -i, -czi’

komedia ‘kòmédiô, -ii, -ie’

komentarz ‘kòmentôrz, -arza, dopòwiésc, -iescë’

kompozytor ‘kómpòzytór, -ora’

kostiumolog ‘kòstimòlog, -a’

kostiumy ‘kòstimë, -ów’

magnetowid ‘magnétowid, -a’

melodramat ‘melodrama, -ë’

monolog ‘mònolog, -ù’

montaż ‘móntôż, -ażu; zestôwk, -ù’

montażysta ‘móntażësta, -ë; zestôwnik, -a’

najazd ‘najachanié, -ô / -égò’

nakręcać film ‘krãcëc film’

obsada aktorska ‘aktorskô òbsada, -czi, -ë’

odcinek ‘dzél, -a’

odjazd ‘òdjôzd, òdjazdu’

operator kamery (kamerzysta) ‘filmòwi òperatór, -égò, -ora’

oświetlenie ‘wid, -u’

panorama ‘panorama, -ë’

plan amerykański (średni) ‘amerikańsczi plan (strzédny), -égò, -u (-égò)’

plan filmowy ‘filmòwi plan, -égò, -u’

plan ogólny ‘òglowi plan, -égò, -u’

plan pełny ‘fùlny plan, -égò, -u’

plener ‘plener, -u’

półzbliżenie ‘półzblëżenié, -ô / -égò’

program telewizyjny ‘telewizyjny program, -égò, -ù’

punkt widzenia kamery ‘pùnkt widzeniô kamérë’

recenzja filmowa ‘filmòwô recenzjô, -i, -ji / -je’

reżyser ‘reżiséra, -ë’

rola ‘rolô, -ë’

ruch wewnątrzkadrowy ‘bënëkadrowi ruch, -égò, -u’

scena ‘scena, -ë’

scenariusz ‘scenarnik, -a’

scenarzysta ‘scenopisôrz, -arza’

scenograf ‘scenograf, -a’

scenografia ‘scenografiô, -ii’

scenopis ‘scenopis, -u’

science fiction ‘science fiction’

sekwencja ‘sekwencjô, -ji / -je’

serial ‘serial, -u’

stacja ‘stacjô, -ji / -je’

statysta ‘statista, -ë’

stopklatka ‘stopklôtka, -czi’

studio ‘studio, -a’

szwenk ‘szwénk, -ù’

ścieżka dźwiękowa ‘zwãkòwô stegna, -i, -ë’

taśma celuloidowa ‘celuloidowô blewiązka, -i, -czi’

taśma filmowa ‘filmòwô blewiązka, -i, -czi’

teledysk ‘teledisk, -ù’

telewizja ‘telewizjô, -ji / -je’

telewizor ‘zdrzélnik, -a’

thriller ‘thriller, -a, dërgòtnik, -a’

transformacja ‘transfòrmacjô, -ji / -je’

trick ‘trick, -ù’

ujęcie ‘ùjãcé, -ô / -égò’

western ‘western, -u’

wideoklip ‘wideòklip, -ù’

wizja ‘wizjô, -ji / -je’

wykonawcy ról (odtwórcy) ‘wëkònôwca rolë (òdtwórca), -ë rolë (-ë)’

zbliżenie (wielki plan) ‘zblëżenié, -ô / -égò’’

zdjęcie filmowe ‘filmòwé òdjimniãcé, -égò, -ô / -égò’

 

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo religijne związane z angelologią:

angelofania ‘angelofaniô, -ii’

angelologia ‘angelologiô, -ii’

anioł ‘aniół, anioła’

anioł Boży ‘aniół Bòżi, -a, -égò’

anioł Jahwe ‘aniół Jahwe’

anioł książę (Michał, hymny) ‘aniół ksyżëc, anioła, -a’

anioł lekarz (Rafał, hymny) ‘aniół lékôrz, anioła lékarz-a’

anioł mocy (Gabriel, hymny) ‘aniół mòcë’

anioł Pański ‘aniół Pańsczi, anioła, -égò’

„Anioł Pański” ‘„Aniół Pańsczi”, Anioła -égò’

anioł stróż ‘aniół stróż, anioła, -a’

anioł zgody (Michał, hymny) ‘aniół zgòdë’

aniołek ‘aniółk, -a’

archanioł ‘archaniół, -anioła’

bezcielesne duchy ‘dëchë bez cała, -ów bez cała’

Cherubiny ‘Cherubinë, -ów’

chóry anielskie ‘anielsczé chùrë, -ich, -ów’

ciało eteryczne, świetliste, niebiańskie ‘etericzné, sklëniącé, niebné cało, -égò, -a’

dobrzy, wierni aniołowie ‘dobri, wiérny aniołowie, -ëch, -ów’

duch czysty ‘czësti dëch, -égò, -a’

duch służebny ‘służebny dëch, -égò, -a’

Gabriel ‘Gabriel, -a’

hierarchia ‘hierarchiô, -ii’

Michał ‘Michôł, -a’

Moce ‘Mòce, -ów’

Panowania ‘Panowania, -ów’

patron ‘patrón, -ona’

pośrednik ‘pòstrzédnik, -a’

„Pozdrowienie anielskie” ‘„Anielsczé pòzdrowienié”, -égò, -égò / -ô’

przeklęte, upadłe, zbuntowane anioły ‘przeklãté, ùpadłé, zbùńtowóné, aniołë, -ëch, -ów’

Rafał ‘Rafał, -a’

Serafiny ‘Serafinë, -ów’

skrzydlate stworzenie ‘skrzidlaté stwòrzenié, -ëch, -ów’

Trony ‘Trónë, -ów’

Uriel ‘Ùriel, -a’

Władze ‘Wëszëznë, -ów’

wódz Michał ‘prowôdnik Michôł, -a, -ała’

wysłannik ‘wësłańc, -a’

zbawczy chorąży (Michał) ‘zbôwny stanicowi, -égò, -égò’

Zwierzchności ‘Zwiérzchnoscë, -ów’

 

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące słownictwo kaszubskie związane z obrzędami i zwyczajami dorocznymi:

andrzejki ‘andrzejczi, -ków’

aniwersarz ‘roczëzna, -ë’

choinka ‘chòjinka, -czi’

chrzciny ‘rëchcënë, -ów, chrzcënë, -ów’

Dni Gdańska (podobnie innych miast kaszubskich) ‘Dni Gduńska’

Dni Morza ‘Dni Mòrza / Mòrzégò’

dożynki ‘òżniwinë, -ów; dożniwk, -a’

dziad (zakończenie zbioru zbóż, ziemniaków) ‘dżôd, dżada; bãks, -a’

dziady ‘dżadë, -ów’

Dzień Babci ‘Dzéń Starëszczi / Starczi, Dnia ~’

Dzień Dziadka ‘Dzéń Starëszka / Starka, Dnia ~’

Dzień Dziecka ‘Dzéń Dzecka’

Dzień Jedności Kaszubów ‘Dzéń Jednotë Kaszëbów’

Dzień Kobiet ‘Dzéń Białk(ów)’

Dzień Kolejarza ‘Dzéń Banowégò’

Dzień Książki ‘Dzéń Ksążczi’

Dzień Lasu ‘Dzéń Lasu’

Dzień Matki ‘Dzéń Matczi, Mëmin Dzéń, -égò Dnia’

Dzień Myśliwego, Hubertus ‘Dzéń Jachtôrza, Hùbertus’

Dzień Nauczyciela ‘Dzéń Szkólnégò’

Dzień Niepodległości ‘Dzéń Samòstójnotë’

Dzień Ojca ‘Dzéń Òjca’

Dzień Policji ‘Dzéń Szandarë’

Dzień Pracownika Służby Zdrowia ‘Dzéń Prôcownika Służbë Zdrowiô /-égò’

Dzień Strażaka ‘Dzéń Ògniarza’

Dzień Wojska Polskiego ‘Dzéń Pòlsczégò Wòjska’

Dzień Wyzwolenia ‘Dzéń Wëzwòleniô / -égò’

gody ‘gòdë, -ów’

cynowe (blaszane) ‘10 ‘cënowé (blaszané)’

kryształowe ‘15 lat’ ‘kriształowé’

porcelanowe ‘20 lat’ ‘pòrcelanowé’

srebrne ‘25 lat’ ‘strzébrné’

perłowe ‘30 lat’ ‘perłowé’

koralowe ‘35 lat’ ‘kòralowé’

rubinowe ‘40 lat’ ‘rubinowé’

szafirowe ‘45 lat’ ‘szafirowé’

złote ‘50 lat’ ‘złoté’

platynowe (szmaragdowe) ‘55 lat’ ‘platinowé (szmaragdowé)’

diamentowe ‘60 lat’ ‘diamańtowé’

żelazne ‘65 lat’ ‘żelazné’

kamienne ‘70 lat’ ‘kamienné’

brylantowe ’75 lat’ ‘brilantowé

dębowe ‘80 lat’ dãbòwé’

gregorianki ‘gregòrianczi, -ków’

gwiazdki ‘gwiôzdczi, -ków, panëszczi, -ków, gwiżdże, -ów’

gwiazdor ‘gwiôzdor, -a; panëszka, -czi; gwiżdż, -a’

imieniny ‘mionowi dzéń, -égò dnia’

jasełka ‘jasełka, -ów’

jubileusz ‘jubileùsz, -u; roczëzna, -ë’

ileś lat pracy ‘czile lat robòtë’

kapłaństwa ‘kapłaństwa, ksyżestwa’

służby ‘służbë’

ślubów zakonnych ‘zôkònnëch slëbów’

święceń ‘swiãceniów’

karnawał ‘zëmòwé rozegracje, -ëch, -cjów’

katarzynki ‘katarzinczi, -ków’

kiermasz książek ‘jôrmark ksążków’

marcinki ‘môrcynczi, -ków’

mikołajki ‘mikòłajczi, -ków’

oblewanie (wodą) ‘òbléwanié (wòdą)’

oczepiny ‘òczepinë, -ów’

opłatek ‘òpłatk, -a’

pasowanie na ucznia ‘pasowanié na szkòłownika’

pawełki ‘pawełczi, -ków’

pisanki ‘malowóné / farwòwóné jaja, -ëch / -ëch jajów/jôj’

poprawiny ‘pòprawinë, -ów’

przenosiny ‘przenosënë,-ów’

przeprosiny ‘przeprosënë, -ów’

przeprowadziny ‘przeprowadzënë, -ów / przeprowadzyn; przecyganié / wëcyganié, -égò’

przyjęciny ‘przëjãcé, -égò, - ów’

pusta noc ‘pùstô noc’

rocznica ‘roczëzna’

istnienia zakładu, instytucji, związku itp. ‘jistnieniégò / -ô ùstawù, związkù / zrzeszë’

rozpleciny ‘rozplecënë, -ów’

roraty ‘rôrotë, -ów’

sobótka ‘sobótka, -czi’

stypa ‘stipa, -ë’

sylwester ‘sylwester, -a’

szopka ‘szopka, -czi’

ścinanie kani ‘scynanié kani, -ô / -égò’

śmigus-dyngus ‘dëgùsë, -ów’

święcenie pokarmów ‘swiãcenié jôdë’

topienie marzanny ‘topienié marzannë’

truskawkobranie ‘swiãto pòtrôwnic / malën’

urodziny ‘ùrodzënë, -ów; roczëzna, -ë’

walentynki ‘walãtinczi, -ków’

wesele ‘wieselé, -a’

Wigilia ‘Wilëjô, Wileji’

zapraszać ‘rôczëc’

zaprosiny ‘rôczba, -ë’

zapusty ‘zôpùstë, -ów’

zaręczyny ‘zrãkòwinë, -ów’

 

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące słownictwo kaszubskie związane z tradycyjnymi bóstwami i demonami kaszubskimi:

arcypurtek ‘arcëpùrtk Sych IV 22, -a’

Asmodeusz (bibl.) ‘Asmòdeùsz, -a’

Azazel (bibl.) ‘Azazél, -a’

Belial (bibl.) ‘Beliôl, -a’

biała ‘biôłô, -i’

Białobóg ‘Belobóg Sych I 58, 86, -a’

biały diabeł ‘biôłi diôbeł Sych III 48, -égò, -a’

bies ‘biés Sych I 108, -a’

Borowa Ciotka ‘Bòrowô Cotka Sych I 57, -i, -i’

Borowiec ‘Bòrówc Sych I 58, -a’

Czarnobóg ‘Czôrnobóg SychVII 86, -a’

czart ‘czart Sych I 160, -a’

Czernik ‘Czernik (twór A. Majkowskiego), -a’

diabeł ‘diôbeł Sych I 210, -a’

gadzion ‘gadzón Sych I 295, -a’

Gosk ‘Gòsk, -a¹’

grzenia, grzeniek ‘grzenia, grzenk Sych I 378, -i, -a’

heretnik, ‘(h)erétnik Sych II 12, SEK II 257, -a’

hermus ‘(h)ermùs Sych II 12, -a’

Jeziornica ‘Jezórnica Sych II 101, -ë’

jurk ‘jurk Sych II 112, -a’

kaduk ‘kaduk Sych VII 110, SEK III 12-13, -a’

Klabaternik ‘Klabaternik, -a’

kobel ‘kóbel Sych II 181, SEK III 80, -a’

Krzysztof ‘Krësztof Sych III 251, -a

kudiabeł ‘kùdiôbeł Sych II 288, SEK III 80, -a’

kudziad ‘kùdżôd, -dżada Sych II 288, SEK III 109, -a’

kuka ‘kùka Sych II 289, -czi’

latawica ‘latawica, latawnica Sych II 336, -ë’

latawiec ‘latawc Sych II 336, -a’

Lelek ‘Lelek Sych II 349, -a’

lińcusznik ‘lińcusznik Sych II 368, -a’

lubczyk ‘lëbiszk Sych II 340, Lab 101 lubiczk, -a’

Lucyper, Lucyparz ‘Lëcëper, Lëcëpôrz Sych II 342, -a’

łupi ‘òpi Sych III 30, SEKIII 199, -égò’

mamoń ‘mamóń Sych III 46, -a’

maniewid ‘maniewid Sych III 47, -a’

moloch (bibl.) ‘mòloch, -a’

mełnia ‘môłniô Sych III 44, -i’

michałek ‘michôłk, mëchôłk, mëchelk Sych III 165; L 103 mëchôłk, -a’

myrk ‘mërk Sych III 73, SEK III 243, -a’

mytek, mytałk ‘mëtk, mëtôłk Sych III 99, -a’

moch ‘mòch Sych III 99, -a’

mogilnik ‘mòdżilnik Sych III 99, -a’

mora ‘mòra Sych III 44, -ë’

mornica ‘mòrnica Sych III 106, -ë’

morski diabeł ‘mòrsczi diôbeł Sych III 113, -égò, -a, por. hasło następne’

morski purtk ‘mòrsczi pùrtk, -égò -czi Sych IV 230, por. szaleniec i morski diabeł’

morzyca, nimfa wodna ‘mòrzëca Sych III 115, -ë’

moszek ‘mòszk Sych III 117, -a’

mumacz ‘mùmôcz Sych II138, SEK III 275, -a’

mumek ‘mùmk Sych III139, -a’

niekara ‘niekara Sych III 241, -ë’

nieplikus ‘nieplëkùs Sych III 241, -a’

nieprzestaj ‘nieprzestôj Sych III 244, -a’

omana, omaniec ‘òmana, òmańc Sych IV 319, -ë, -a’

oprzypołnica ‘òprzëpôłnica Sych IV 328, -ë’

parala, karaluch, paralusz ‘parala, karaluch, paralusz Sych IV 29; -ë, -a, -a’

podlodnik ‘pòdlodnik Sych IV 102, -a’

pokusa ‘pòkùsa Sych IV 120, -ë’

popielnik ‘pòpielnik Sych IV 139, -a’

popławnik ‘pòpławnik Sych IV 138, -a’

postacja ‘pòstacjô Sych IV 146, -i’

potępnik ‘pòtãpnik Sych IV 148, -a’

polnica ‘pólnica Sych IV 122, -ë’

przegrzecha ‘przegrzecha Sych IV 183, -ë’

purtak, purtaczek ‘pùrtôk, pùrtôczk Sych IV 228, -a, -a’

purtala, purtalek ‘pùrtala, pùrtôlk Sych IV 228, -ë, -a’

purtek, purtka ‘pùrtk Sych IV 228, -a’

purtosz, purtoszek ‘pùrtôsz, pùrtôszka Sych IV 230, -a, -czi’

purtyn, purtynka ‘pùrtin, pùrtinka Sych IV 228, -a, -czi’

Redunica ‘Redunica, -ë’

remus ‘remùs Sych IV 319, -a’

retnik ‘retnik Sych IV 326, -a’

Rokitnik ‘Roczitnik Sych IV 339, -a, por. pol. diabeł Rokita’

Roztrębacz ‘Roztrãbarch Sych VII 275, -a’

Rugan ‘Rugan Sych IV 365, -a’

sarczysty ‘sarcësti Sych V 17, -égò’

Smętek ‘Smãtk Sych V 95, -a’

Smętoch ‘Smãtoch Sych V 96, -a’

smolan ‘smòlón Sych V 101, -a’

soryń, soryński ‘soriń, sorińsczi Sych V 18, SEK IV 344, -a, -czégò’

strzyga ‘strzëga Sych V 186, -dżi’

syrena ‘mòrskô panna, mòrzëca’

szaleniec ‘szôlińc Sych V 215, -a, por. morski diôbeł’

szatan ‘szatan Sych V 227, -a’

szwernot ‘szwernót Sych V 311, -a’

Taron ‘Tarón Sych V 328, -a’

Topielica ‘Topielëca Sych V 369, -ë’

tron ‘trón Sych V 389, -a’

Trzęsiwid ‘Trzãsëwid Sych V 401, -a’

turon ‘turón Sych Sych V 411, -a’

wieszczy ‘wieszczi Sych VI 143, -égò’

W(i)elewit ‘W(i)elewit, -a por. wielewitka ù Sych VI 130’

zaborowy ‘zabòrowi Sych VI 166, -égò’

 

1 Zdaniem J. Sampa to F. Fenikowski „doprowadził do wymiany Neptuna na Goska”, Kaszubski odpowiednikNeptuna, [w] „Kręgu mitologii kaszubskiej. Pokłosie konferencji naukowej”, Bolszewo 2011, s. 67. Biblioteka Gminy Wejherowo.

 

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące słownictwo kaszubskie związane

z muzyką – litery A–B:

A, a ‘A, a’

a battuta ‘pòdług batutë’

a cappella ‘bez towarzeniô instrumeńtu’

a capriccio ‘szpòrtowno’

accelerando ‘corôz chùtczi’

accentato ‘zaznacziwającë’

acciaccatura ‘krótkô przednótka’

accompaniato ‘towarzący’

adagio ‘pòmału’

ad libitum ‘pò swòjémù’

a due ‘we dwòje’

A-dur ‘A-dur’

aerofony ‘dãté instrumentë’

affettuoso ‘ze wseczëcym’

affrettando ‘nabiérającë nëkù’

agitato ‘z pòdskôcënkã’

agogika ‘agògika’

air ‘ariô’

Ais, ais ‘Ais, ais’

Aisis, aisis ‘Aisis, aisis’

ais-moll ‘ais-mòll’

akcent ‘przëcësk’

akolada ‘akòlada’

akompaniament ‘towarzenié’

akord ‘akòrd’

akordeon ‘akòrdión’

akordyka ‘akòrdika’

akustyka ‘akùstika’

aleatoryzm ‘aleatorizna’

al fine ‘do kùńca’

alikwoty ‘(h)armóniczné tonë’

alla ‘pòdług mòdła’

alla breve ‘na krótkò’

alla marcia ‘marszowò’

all’ antico ‘na stôri ôrt’

alla polacca ‘na mòdło pòlonézra’

alla turca ‘na tërecczé mòdło’

alla cingara ‘na cëgańsczé mòdło’

allegretto ‘chùtkò, pòmali niżlë allegro’

allegro ‘chùtkò, wiesoło’

alleluja ‘alleluja’

all’ongarese ‘na wãgersczé mòdło, w chùtkòscë czardasza’

all’ottava ‘òktawã wëżi’

all’unisono ‘to samò’

alt ‘alt’

alteracja ‘alteracjô’

altowiolista ‘altowiolista’

altówka ‘altówka’

amabile ‘lubno’

ambitus ‘ambitus’

a-moll ‘a-mòll’

amoroso ‘miłosno, miłotno’

amplituda ‘rozkòlib’

analiza dźwięku ‘rozbiér zwãkù’

ancora ‘jesz’

andante ‘wstrzëmòwno’

andantio ‘wstrzëmòwno, chùtczi jak andante’

animato ‘òżëwno’

ansambl ‘môłé karno’

antycypacja ‘wëprzedzenié’

antyfona ‘antifóna’

aperto ‘òdkrëti, òtemkłi’

a piacere ‘pò swòjémù’

aplikatura ‘pôlcowanié’

appasionato ‘namiãtno, grajno’

appoggiatura ‘długô przednótka’

a quattro ‘we czwòro / czwioro’

arabeska ‘arabeska’

aranż, aranżacja, aranżowanie ‘ùkłôd, ùłożenié, ùkłôdanié’

archi ‘smëczczi, smëczkòwi kwintet’

arco ‘smëczk’

ardente ‘z ògniã’

aria ‘ariô’

arietta ‘môłô ariô’

arioso ‘spiéwno’

arpa ‘(h)arfa’

arpeggiando ‘grającë na (h)arfie’

arpeggio ‘grającë akòrd z dołu do górë’

ars antiqua ‘dôwny kùńszt’

ars nova ‘nowi kùńszt’

artykulacja ‘artikùlacjô’

As, as ‘As, as’

Asas, asas ‘Asas, asas’

As-dur ‘As-dur’

as-moll ‘as-mòll’

assai ‘baro’

a tempo ‘w gwôsny chùtkòscë’

atonalność ‘atonalnota’

a tre ‘we troje’

attacca ‘z môla, narôz’

augmentacja ‘aùgmentacjô’

a vista ‘prosto z nótów’

avvivando ‘z òżëwienim’

B, b ‘B, b’

bajan ‘rusczi akòrdión, bajón’

balet ‘balet’

baletmistrz ‘baletméster’

ballada ‘balada’

ballo ‘tuńc’

bałałajka ‘bałałajka’

bandura ‘bandura’

banjo ‘bandżo’

barbaro ‘dzëwò, dzëkò’

barkarola ‘barkaróla’

barwa dźwięku ‘farwa zwãkù, brzëmienié’

baryton ‘baritón’

bas ‘bas’

bas akustyczny ‘akùsticzny bas’

bas Albertiego ‘bas Albertégò’

bas cyfrowany ‘cyfrowóny bas’

basek ‘bask’

basso continuo ‘generalny, cyfrowóny bas’

basso ostinato ‘nôpiarti bas’

basso profondo ‘głãbòczi bas’

basso sequente ‘towarzący bas’

batuta ‘batuta’

B-dur ‘B-dur’

beat ‘ritmiczné pùlsowanié’

Be-bop ‘bi-bòp’

bel canto ‘snôżi spiéw’

bemol ‘bemól’

ben, bene ‘bëlno’

bęben ‘bãben’

bębenek _______baskijski ‘baskijsczi bãbenk, tambùrin’

biegnik ‘biegnik’

big-band ‘wiôldżé karno’

big-beat ‘mòcny grzim’

bis ‘jesz rôz’

bisbigliando ‘chwarszczącë, szepcącë’

bitonalność ‘bitonalnota’

blacha ‘blacha, dãté instrumentë’

Blues ‘blues’

b-moll ‘b-mòll’

bocca chiusa ‘mrëczącë’

bolero ‘bòlero’

bombardon ‘bómbardón’

bongosy ‘bóngòsë’

boogie woogie ‘bùdżi-wùdżi’

boston ‘bòstón’

break ‘dżezowô kadencjô’

brevis ‘krótczi’

brillante ‘szëkòwno’

brioso, con brio ‘z ògniã’

buffo ‘smiészno’

burdon ‘bùrdón’

burleska ‘bùrleska’

 

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo religijne związane z określeniami Boga Ojca:

Abba ‘Abba, - ë’

Absolut ‘Absolut, - u’

Adonaj ‘Adonaj’

Alfa i Omega Ap 1,8; 21,6; 22,13 ‘Alfa i Òméga, -ë i -dżi’

Bóg Łaskawy ‘Łaskawi Bóg, -égò, Bòga’

Bóg Najświętszy ‘Nôswiãtszi Bóg, -égò Bòga’

(Bóg) Najwyższy ‘Nôwëższi (Bóg), -égò Bòga’

Bóg naszej wiary i nadziei Iz 7,9; 8,17 i in. ‘Bóg naszi wiarë i nôdzeji’

Bóg Ojciec Mt 11,25 ‘Bóg Òjc, -a -a’

Bóg ojców: Abrahama, Izaaka, Jakuba Wj 3,6 ‘Bóg òjców: Abrahama, Izaaka, Jakùba, Bòga’

Bóg Święty ‘Swiãti Bóg, -égò Bòga, pòr. suplikacje’

Bóg Żywy 1 Krl 17,1; ps. 36,10 ‘Żëwi Bóg, -égò Bòga’

Duch J 4,24 ‘Dëch, -a’

Elohim ‘Elohim, -a’

Jahwe ‘Jahwe’

Król królów (J. Kochanowski) ‘Król królów, -a królów’

Miłość ‘Miłota, -ë’

Niewidzialny ‘Niewidzalny, -égò’

Niewzruszony Rozruszyciel z łac. Motor immobilis ‘Niepòrëszny Rozrëszëcél’

Ojciec Najlepszy ‘Nôlepszi Òjc, -égò, -a’

Oko Boże ‘Bòżé Òkò, -égò, -a’

Pan / Bóg Jedyny Wj 3,6; Pwt 6,4, Credo mszalne ‘Pón / Bóg Jediny, Pana Bòga Jedinégò’

Pan Najwyższy ‘Nôwëższi Pón, -égò, -a’

Pan Wiekuisty (J. Kochanowski) ‘Wiekwiekòwi / Wiekùjisti Pón, -égò / -égò Pana’

Pan wszechrzeczy ‘Pón wszëtczich rzeczi, Pana wszëtczich rzeczi ’

Pan Zastępów, por. Sabaot ‘Pón Zastãpów, Pana Zastãpów’

Pełen Miłosierdzia ‘Pełny / Fùlny Miłoserdzégò; -égò / -égò Miłoserdzégò’

Pierwszy i Ostatni Ap 2,8; 22,13 ‘Pierszi i Òstatny’

Początek i Koniec Ap 21,6; 22,13 ‘Pòczątk i Kùńc, -ù i -a’

Prawica ‘Prawica, -ë’

Prawodawca ‘Prawòdôwôcz; -a, Prawòdôwca, -ë’

Przedwieczny ‘Przedwieczny, -égò, Przedwiekòwi, -égò’

Rodzic / Rodziciel ‘Rodzëcél, -ela’

Sabaot, por. Pan Zastępów ‘Sabaòt, pòr. Pón Zastãpów’

Sędzia Sprawiedliwy ‘Sprawiedlëwi Sãdza, -égò, -ë’

Sprawiedliwy ‘Sprawiedlëwi, -égò’

Stwórca nieba i ziemi Rdz 1,1; Credo pacierzowe ‘Stwòrzëcél / Stwórca nieba i zemi, -ela / -ë nieba i zemi’

Święty ‘Swiãti, -égò’

Trójkąt ‘Trzënórt, -a’

Ucieczka nasza i twierdza ps. 90,2 ‘Naje Ùcekniãcé i Twierdza, Najégò Ùcekniãcégò i Twierdzë, Naj Ùcek i Twierdza, Najégò Ùcekù i Twierdzë’

Wierny ‘Wiérny, -égò’

Wszechmocny (Pan) (J. Kochanowski)‘Wszëtkòmòżny / Wszëtkòmògący (Pón), -égò / -égò (Pana)’

Wszechobecny ‘Wszãdzebëtny, -égò’

 

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo religijne związane z określeniami Trójcy Przenajświętszej:

Błoga Trójca ‘Błogô Trójca, -dżi, -ë; Lubnô Trójca, -y, -ë’

Błogosławiona Trójca ‘Błogòsławionô Trójca, -y, -ë’

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty ‘Bóg Òjc, Bòga –a; Bòżi Syn, -égò Sëna i Swiãti Dëch, -égò Dëcha’

Bóg w Trójcy ‘Bóg w Trójcë, Bòga w Trójcë’

Jedyny w Trójcy ‘Jediny w Trójcë; -égò’

Ojciec z Synem i przebłogim Duchem ‘Òjc z Sënã i Przelubnym / Przebłodżim Dëchã’

Przebłoga Trójca ‘Przelubnô Trójca’

Rodzic ‘Rodzëcél, -ela’

Święta Trójca ‘Swiãtô Trójca, -i, -ë’

Troisty Bóg ‘Trojisti Bóg, -égò, -a’

Troisty w Osobach ‘Trojisti w Òsobach, -égò w Òsobach’

Trójca Łaskawa ‘Łaskawô Trójca, -i, -ë’

Trójca Najświętsza ‘Nôswiãtszô Trójca, -i, -ë’

Trójca Przedwieczna ‘Przedwiecznô / Przedwiekòwô Trójca, -y /-i, -ë’

Trójca Przenajświętsza ‘Przenôswiãtszô Trójca, -i, -ë’