Uchwały 2010

1.  Rada Języka Kaszubskiego ustala szyk kaszubskiego abecadła jako:

A, Ą, Ã, B, C, D, E, É, Ë, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ń, O, Ò, Ó, Ô, P, R, S, T, U, Ù, W, Y, Z, Ż.

W wyrazach, w których występują litery z obcych alfabetów (np. ü, ę, à), litery te są w szyku zrównywane z literą bez znaków diakrytycznych, choć same te znaki diakrytyczne są obowiązkowe.

Òblëżé Obłuże

Òksëwié Oksywie

Òrłowò Orłowo

Pògòrzé Pogórze

Cësowsczé Pùstczi - Dãptowò Pustki Cisowskie -Demptowo

Redłowò Redłowo

Westrzódgardzé Śródmieście

Wiôldżi Kack Wielki Kack

Witomino - Lesyństwò Witomino - Leśniczówka

Witomino - Radiostacjô Witomino - Radiostacja

Wiżawa Sw.Maksymiliana Wzgórze Św. Maksymiliana

MIASTO SOPÒT MIASTO SOPOT

Sopòt Sopot

Dzéle miasta Dzielnice

Bródwino Brodwino

Dólny Sopòt Dolny Sopot

Górny Sopòt Górny Sopot

Kamianny Pòtok Kamienny Potok

Kôrlëkòwò Karlikowo

Smirowò Świemirowo

MIASTO STOŁPSKÒ MIASTO SŁUPSK

Stołpskò (Słëpskò) Słupsk

 

 

B

(Bëtowò ‘Bytów’)
Zôpadno-Kaszëbsczé Mùzeum w Bëtowie ‘Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie’

partë ‘oddziały’

(Bëtowò ‘Bytów’)
Part Historii Gardu Zôpadno-Kaszëbsczégò Mùzeum ‘Oddział Historii Miasta Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego’

(Wiôldżé Płótowò ‘Płotowo’)
Mùzeum Pòlsczi Szkòłë we Wiôldżim Płótowie ‘Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie’

C

(Chmielno ‘Chmielno’)
Mùzeum Kaszëbsczi Ceramiczi Neclów w Chmielnie ‘Muzeum Kaszubskiej Ceramiki Neclów w Chmielnie’

(Chònice ‘Chojnice’)
Historëczno-Etnografné Mùzeum w Chònicach ‘Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach’

(Człëchòwò ‘Człuchów’)
Regionalné Mùzeum w Człëchòwie ‘Muzeum Regionalne w Człuchowie’

G

(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Centralné Mòrsczé Mùzeum we Gduńskù ‘Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku’

partë ‘oddziały’

(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Òkrãt-mùzeum Sołdek ‘Statek-muzeum Sołdek’

Klausznik ‘Żuraw’

Dôr Pòmòrzégò” „Dar Pomorza”

(Hél ‘Hel’)
Mùzeum Rëbaczeniô ‘Muzeum Rybołówstwa’

(Dërszewò ‘Tczew’)
Mùzeum Wisłë ‘Muzeum Wisły’

(Rëbacczé Kątë ‘Kąty Rybackie’)
Mùzeum Wiselnégò Zôloju ‘Muzeum Zalewu Wiślanego’

Blizë: Rozewié, Stilo, Hél, Mòrskô Krinica ‘Latarnie Morskie: Rozewie, Stilo, Hel, Krynica Morska’

Archeologòwé Mùzeum we Gduńskù ‘Muzeum Archeologiczne w Gdańsku’

partë ‘oddziały’

(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Centrum Archeologòwi Edukacji Mòdri Lew ‘Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew

(Gniéw ‘Gniew’)
Part w Gniewie - Zómk ‘Oddział w Gniewie – Zamek’

(Sopòt  ‘Sopot’)
Archeologòwi skansen Zómkòwiszcze w Sopòce ‘Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie

Historëczné Mùzeum Gardu Gduńsk ‘Muzeum Historyczne Miasta Gdańska’

partë ‘oddziały’:

Radnica Przédnégò Gardu ‘Ratusz Głównego Miasta’

Dwór Artusa ‘Dwór Artusa’

Bùdink Ùphagena ‘Dom Uphagena’

Mùzeum Jantaru ‘Muzeum Bursztynu’

Mùzeum Wieżowëch Zégrów ‘Muzeum Zegarów Wieżowych’

Mùzeum Pòlsczi Pòcztë ‘Muzeum Poczty Polskiej’

Festinga Ùscé Wisłë ‘Twierdza Wisłoujście’

Wachtowniô Nr 1 na Westerplatte ‘Wartownia Nr 1 na Westerplatte’

Nôrodné Mùzeum we Gduńskù ‘Muzeum Narodowe w Gdańsku’

partë ‘oddziały’:

(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Part Dôwnégò Kùńsztu ‘Oddział Sztuki Dawnej’

Part Terôczasnégò Kùńsztu - Pałac Òpatów ‘Oddział Sztuki Nowoczesnej - Pałac Opatów’

Part Etnografii - Òpacczi Spikrz ‘Oddział Etnografii - Spichlerz Opacki’

Part Zelonô Bróma ‘Oddział Zielona Brama’

Gduńskô Galeriô Fòtografii ‘Gdańska Galeria Fotografii’

(Bãdomino ‘Będomin’)
Mùzeum Nôrodnégò Himnu w Bãdominie ‘Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie’

(Wiôldżé Waplewò ‘Waplewo Wielkie’)
Mùzeum Szlachecczi Tradicji w Wiôldżim Waplewie ‘Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim’

Mùzeum II Swiatowi Wòjnë ‘Muzeum II Wojny Światowej’

(Gdiniô ‘Gdynia’)
Mùzeum Gardu Gdini ‘Muzeum Miasta Gdyni’

partë ‘oddziały’:

Chëcz Ôbrama ‘Domek Abrahama’

Mùzeum Wòjnowi Marinarczi w Gdini ‘Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni’

partë ‘oddziały’:

Òkrãt-mùzeum ORP BŁYSKAWICA ‘Okręt-muzeum ORP BŁYSKAWICA’

H

(Hél ‘Hel’)
Mùzeum Òbrónë Ùbrzeżégò ‘Muzeum Obrony Wybrzeża’

J

(Jastarniô ‘Jastarnia’)
Rëbacczé Mùzeum „Pòd Ùstrzechą” w Jastarni ‘Muzeum Rybackie „Pod Strzechą” w Jastarni’

Rëbackô Chëcz ‘Chata Rybacka’

K

(Kartuze ‘Kartuzy’)
Kaszëbsczé Mùzeum miona Frãcëszka Trédra ‘Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera’

(Kòscérzna ‘Kościerzyna’)
Mùzeum Kòscersczi Zemi ‘Muzeum Ziemi Kościerskiej’

(Krokòwò ‘Krokowa’)
Regionalné Mùzeum w Krokowie ‘Muzeum Regionalne w Krokowej’

L

(Lãbórg ‘Lębork’)
Mùzeum w Lãbòrgù ‘Muzeum w Lęborku’

P

(Przedkòwò ‘Przodkowo’)
Mùzeum Ògniowiznë w Przedkòwie ‘Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie’

(Pùck ‘Puck’)
Mùzeum Pùcczi Zemi miona Floriana Cenôwë ‘Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy’

partë ‘oddziały’:

(Pùck ‘Puck’)
Etnografny Part Szpëtôlëk’ ‘Odział Etnograficzny Szpitalik

Historëczno-Archeologòwi Part Mieszczańsczi Bùdink Oddział Historyczno-Archeologiczny Kamienica Mieszczańska

(Nôdolé ‘Nadole’)
Gbùrskô ë Rëbackô Zôgroda w Nôdolim ‘Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu’

(Òstrowò ‘Ostrowo’)
Pszczolarsczé Mùzeum w Òstrowie ‘Muzeum Pszczelarstwa w Ostrowie’

S

(Słëpskò ‘Słupsk’)
Mùzeum Westrzédnégò Pòmòrzégò w Słëpskù ‘Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku’

partë ‘oddziały’:

(Klëczi ‘Kluki’)
Mùzeum Słowińsczi Wsë w Klëkach ‘Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach’

(Swòłowò ‘Swołowo’)
Mùzealnô Zôgroda w Swòłowie ‘Muzealna Zagroda w Swołowie’

(Smôłdzëno ‘Smołdzino’)
Mùzeum Rodë w Smôłdzënie ‘Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie’

(Sztutowò ‘Sztutowo’)
Mùzeum „Stutthof” w Sztutowie ‘Muzeum „Stutthof” w Sztutowie’

T

(Toruń ‘Toruń’)
Etnografné Mùzeum miona Marii Znamierowsczi - Prufferowi w Toruniu ‘Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu’

W

(Wdzydze ‘Wdzydze Kiszewskie’)
Mùzeum – Kaszëbsczi Etnografny Park miona Tédorë i Jizydora Gùlgòwsczich we Wdzydzach ‘Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich’

(Wejrowò ‘Wejherowo’)
Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi we Wejrowie ‘Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie’

(Wielé ‘Wiele’)
Mùzeum Zôbòrsczi Zemi Galeriô Terôczasnégò Lëdowégò Kùńsztu miona L. Brzezyńsczégò ‘Muzeum Ziemi Zaborskiej Galeria Współczesnej Sztuki Ludowej im. L. Brzezińskiego’

(Wiôlgô Wies ‘Władysławowo’)
Centrum Pamiãcë Józefa Hallera ‘Centrum Pamięci Józefa Hallera’

 

 

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące terminy i pojęcia gramatyczne ze

słowotwórstwa:

A

augmentatiwné pòzwë || zgrëbienia ‘nazwa augmentatywna’, ‘zgrubienie’

B

białczé pòzwë || białczëné pòzwë  || białgłowsczé pòzwë ‘nazwy żeńskie’

D

deminutiwné pòzwë ‘nazwy deminutywne’ (zdrobnienia)

E

ekspresywné pòzwë ‘nazwy ekspresywne’

L

lëterówc ‘literowiec’

M

mòdifikacjowi deriwat ‘derywat modyfikacyjny’
mùtacjowi deriwat ‘derywat mutacyjny’

Ò

òdjimnô deriwacjô ‘derywacja ujemna’

P

pòzwë abstraktnëch znanków ‘nazwy abstrakcyjnych cech’, ‘nomina essendi’
pòzwë dzejaniów ‘nazwy czynności’, ‘nomina agentis’
pòzwë dzejarza, pòzwë dzejarzów ‘nazwy działacza’, ‘nomina agentis’, ‘nazwy
wykonawców czynności’
pòzwë krewnotë ‘nazwy pokrewieństw’
pòzwë mieszkańców ‘nazwy mieszkańców’
pòzwë młodëch jistotów ‘nazwy istot młodych’
pòzwë môlów ‘nazwy miejsc’, ‘nomina loci’
pòzwë noszącëch znanczi ‘nazwy nosicieli cech’, ‘nomina attributiva’
pòzwë nôrzãdzów ‘nazwy narzędzi’, ‘nomina instrumenti’
pòzwë wërobinów (skùtków) i òbiektów dzejaniów || dzejaniégò ‘nazwy wytworów’
(rezultatów) i obiektów czynności’, ‘nomina patientis’
pòzwë zbiérów ‘nazwy zbiorów’, ‘nomina collectiva’
prozodiowô deriwacjô ‘derywacja prozodyczna’

S

skrótówc ‘skrótowiec’
szlabizówc ‘sylabowiec’

T

transpòzycjowi deriwat ‘derywat transpozycyjny’

Z

zgrëbienia  || augmentatiwné pòzwë ‘zgrubienia’, ‘nazwy augmentatywne’
zwãkówc ‘głoskowiec’

 

 

A

absorpcjô ‘absorpcja’

adideacjô ‘adideacja’

aglutinacjowô pòzwa ‘nazwa aglutynacyjna’

akcjonim ‘akcjonim’ (nazwa wydarzenia historyczn.)

aktonim ‘aktonim’ (nazwa umowy i porozumienia dyplomat.)

ameliorizm ‘amelioryzm’ (wyraz o dodatnim znaczeniu)

amerikanizm ‘amerykanizm’

ampùtacjowô  pòzwa ‘nazwa amputacyjna’

anemonim ‘anemonim’ (nazwa wiatru)

anielcyzm ‘anglicyzm’

animizacjô || òżëwienié ‘animizacja’, ‘ożywienie’

anojkonim ‘anojkonim’ (nazwa obiektu niezamieszkałego)

antonim ‘antonim’

antroponim ‘antroponim’ (nazwa osobowa)

apelatiw ‘apelatyw’ (wyraz pospolity)

apotropejiczné miono ‘imię apotropeiczne’

aramajizm ‘aramaizm’

archajizacjô ‘archaizacja’

archajizm ‘archaizm’

augmentatiw || zgrëbienié ‘augmentatyw’, ‘zgrubienie’

augmentatiwnô pòzwa ‘nazwa augmentatywna’

awonimik ‘awonimik’ (forma po dziadku)

B

barbarizm || zapòżëczenié ‘barbaryzm’, ‘zapożyczenie’ (wyraz zapożyczony)

biblizm ‘biblizm’

bionim ‘bionim’ (nazwa istoty żywej)

biôłorutenizm ‘białorutenizm’

bòhemizm ‘bohemizm’ zob. ‘czechizm’

C

choronim ‘choronim’ (nazwa państwa lub krainy)

chrematonim ‘chrematonim’ (nazwa kulturowa)

czechizm ‘czechizm’

D

dejifikacjô || ùbóstwienié ‘deifikacja’, ‘ubóstwienie

deleksykalizacjô ‘deleksykalizacja’

deminutiw ‘deminutyw’

deminutiwnô pòzwa || zdrobniałô pòzwa ‘nazwa deminutywna’, ‘nazwa zdrobniała’

dendronim ‘dendronim’ (nazwa drzewa)

deteriorizm ‘deterioryzm’ (wyraz o ujemnym znaczeniu)

dialekt ‘dialekt’

dialektizacjô ‘dialektyzacja’

dikcjonôrz ‘dykcjonarz’

E

ekspresywizm ‘ekspresywizm’

emocjonalizm ‘emocjonalizm’

etimologiczné znaczenié || sztrukturalné znaczenié ‘znaczenie etymologiczne’, ‘znaczenie strukturalne’

etnicznô pòzwa ‘nazwa etniczna’

eufemizm ‘eufemizm’

F

faleronim ‘faleronim’ (nazwa odznaczenia, orderu)

fitonim ‘fitonim’ (nazwa rośliny)

fraza ‘fraza’

frazem ‘frazem’

frazeologiô ‘frazeologia’

frazeologizm ‘frazeologizm’

G

galicyzm ‘galicyzm’

germanizm ‘germanizm’

głoskówc ‘głoskowiec’

grafem ‘grafem’

grecyzm ‘grecyzm’

gwara || gôdka ‘gwara’

H

hagionim ‘hagionim’ (nazwa obiektu sakralnego)

haplologiô ‘haplologia’

hebrajizm ‘hebraizm’

heortonim ‘heortonim’ (nazwa święta)

hibrida ‘hybryda’

hibridalnô pòzwa ‘nazwa  hybrydalna’

hidronim ‘hydronim’ (nazwa wodna)

hodonim ‘hodonim’ (nazwa traktu komunikacyjnego)

homofón ‘homofon’

homograf ‘homograf’

homonim ‘homonim’

J

jiberizm ‘iberyzm’

jideonim ‘ideonim’ (nazwa kierunku ideowego i artystycznego)

jidióm, jidiomatizm ‘idiom’, ‘idiomatyzm’

jindiwidualizm ‘indywidualizm’

jinstitucjonizm ‘instytucjonizm’ (nazwa instytucji)

jinternacjonalizm ‘internacjonalizm’

K

kalãdarzowé miono, swiãté miono ‘imię kalendarzowe’, imię święte’

kalka ‘kalka’

kalkòwanié ‘kalkowanie’

kampanonim ‘kampanonim’ (nazwa dzwonu)

kaszëbienié ‘kaszubienie’

kaszëbizm ‘kaszubizm’

kategòriô ‘kategoria’

komponowónô pòzwa || złożonô pòzwa ‘nazwa komponowana’, ‘ nazwa złożona’

kontaminacjô ‘kontaminacja’, ‘skrzyżowanie’

konwersjô ‘konwersja’

kosmonim ‘kosmonim’

kosmonimiô ‘kosmonimia’

krótkòznaczënk || synonim ‘bliskoznacznik’, ‘synonim’

kùlturowô pòzwa ‘nazwa kulturowa’

L

latinizm ‘latynizm’

leksem ‘leksem’

leksyka ‘leksyka’ zob. słowizna

leksykalizacjô ‘leksykalizacja’

leksykògrafiô ‘leksykografia’

leksykòlogiô ‘leksykologia’

leksykón ‘leksykon’

lëteracczé miono ‘imię literackie’

lëterówc ‘literowiec’

M

madżarizm ‘hungaryzm’

makaronizm ‘makaronizm’

makaronizowanié ‘makaronizowanie’

makrotopònim ‘makrotoponim’ (nazwa większego obiektu geograf.)

maksyma ‘maksyma’

maritonimik ‘marytonimik’ (forma nazwiska po mężu)

mazurzenié ‘mazurzenie’

metafora ‘metafora’, ‘przenośnia’

metonimiô ‘metonimia’, ‘zamiennia’

mieszanié szeregów ‘mieszanie szeregów’

mikrotopònim ‘mikrotoponim’ (nazwa mniejszego obiektu geograf.)

mitonim ‘mitonim’ (nazwa obiektu mitologicznego)

N

neologizm || nowisłów ‘neologizm’, ‘nowotwór’

niekalãdarzowé miono, nieswiãté miono ‘imię niekalendarzowe’, ‘imię nieświęte’

O

ojkonim ‘ojkonim’ (nazwa obiektu zamieszkałego)

oronim ‘oronim’ (nazwa górska)

Ò

òmówienié || perifraza ‘omówienie’, ‘peryfraza’

ònomatopeja ‘onomatopeja’

òrientalizm ‘orientalizm’

òżëwienié || animizacjô ‘ożywienie’, ‘animizacja’

P

patronimicznô pòzwa ‘nazwa patronimiczna’

patronimik ‘patronimik’

pejoratiwny ‘pejoratywny’

perifraza || òmówienié ‘peryfraza’, ‘omówienie’

personifikacjô || ùpersonowanié ‘personifikacja’, ‘uosobienie’

plateonim ‘plateonim’ (nazwa ulicy)

polisem ‘polisem’

polisemiô ‘polisemia’

porejonim ‘porejonim’ (nazwa środka transportu)

potocyzm ‘potocyzm’

pòétizm ‘poetyzm’

pòlonizm ‘polonizm’

pòsesywnô pòzwa ‘nazwa posesywna, ‘nazwa dzierżawcza’

pòzwë lëdzy, topònimów, miesczé, kosmiczné, zwierzãt ‘nazewnictwo antroponimiczne, toponimiczne, miejskie, kosmiczne, zwierząt’

primarnô pòzwa ‘nazwa prymarna’

prowincjonalizm ‘prowincjonalizm’

prôwdzëwé złożenié ‘złożenie właściwe’

przësłowié ‘przysłowie’

pseudonim ‘pseudonim’

purizm ‘puryzm’

R

realné znaczenié ‘znaczenie realne’

regionalizm ‘regionalizm’

rodowô pòzwa ‘nazwa rodowa’

rusycyzm || rutenizm ‘rusycyzm’, ‘rutenizm’

rzeklëna ‘powiedzenie’

S

sekundarnô pòzwa ‘nazwa sekundarna’

semantika ‘semantyka’

semen ‘semen’

sentencjô ‘sentencja’

słowacyzm ‘słowacyzm’

słowarzowé hasło ‘hasło słownikowe’

słowizna ‘słownictwo’

słowôrz ‘słownik’

służebnô pòzwa ‘nazwa służebna’

stilizacjô ‘stylizacja’

substitucjowô pòzwa ‘nazwa substytucyjna’

synonim, krótkòznaczënk ‘synonim’, ‘bliskoznacznik’

szlabizówc ‘sylabowiec’

szpëtnô mòwa || wulgarizm ‘wulgaryzm’

sztrukturalné znaczenié || etimologiczné znaczenié ‘znaczenie strukturalne’, ‘znaczenie etymologiczne’

T

teonim ‘teonim’ (nazwa bóstwa, Boga)

tezaurus ‘tezaurus’

tironim ‘tyronim’ (nazwa gatunku sera)

topònim ‘toponim’ (nazwa geograficzna)

topònimiô ‘toponimia’

topògraficznô pòzwa ‘nazwa topograficzna’

tërcyzm ‘turcyzm’

U

uniwerbizacjô ‘uniwerbizacja’

Ù

ùbóstwienié || dejifikacjô ‘ubóstwienie’, ‘deifikacja’

ùkrajinizm ‘ukrainizm’

ùrbònim ‘urbonim’ (nazwa ulicy, por. ‘plateonim’)

ùpersonowanié || personifikacjô ‘uosobienie’, ‘personifikacja’

W

wyrażenie – wërażenié

wiech – wiech

wulgaryzm – wulgarizm || szpëtnô mòwa

Z

zapòżëczenié || barbarizm ‘zapożyczenie’ (wyraz zapożyczony), ‘barbaryzm’

zdrobniałô pòzwa || deminutiwnô pòzwa ‘nazwa zdrobniała’, ‘nazwa deminutywna’

zdrobnienié ‘zdrobnienie’

zestawienié ‘zestawienie’

zgrëbienié || augmentatiw ‘zgrubienie’, ‘augmentatyw’

złożonô pòzwa || komponowónô pòzwa ‘nazwa złożona’, ‘nazwa komponowana’

zoonim ‘zoonim’ (nazwa zwierzęcia)

Ż

żargònizm ‘żargonizm’

żargón ‘żargon’

 

A

adaptacjô ‘adaptacja’

afiksowi fòrmańt ‘formant afiksalny’

afiksowô deriwacjô ‘derywacja afiksalna’

alternacjowi fòrmańt ‘formant alternacyjny’

alternacjowô deriwacjô ‘derywacja alternacyjna’

antónim ‘antonim’

B

bezafiksowô deriwacjô ‘derywacja bezafiksalna’

C

copnô deriwacjô ‘derywacja wsteczna’

D

deriwat || òdprowôdné słowò || słowòtwórzbnô fòrmacjô ‘derywat’, ‘wyraz pochodny’, ‘formacja słowotwórcza’

dezjintegralnô deriwacjô ‘derywacja dezintegralna’

diachronowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo diachroniczne’

drżéń ‘rdzeń’

F

fùńdacjô ‘fundacja’

J

jinterfiks || midzërostk ‘interfiks’, ‘międzyrostek’

K

kòmpòzycjô ‘kompozycja’

kònektiw ‘konektyw’

kònwersjô ‘konwersja’

krewné słowò ‘wyraz pokrewny’

M

mòrfem ‘morfem’

mòrfòlogiô ‘morfologia’

mòrfòlogòwô słowòtwórzba || afiksowô deriwacjô ‘słowotwórstwo morfologiczne’, ‘derywacja afiksalna’

mòtiwòwóné słowò ‘wyraz motywowany’, ‘derywat’

N

neòlogizm ‘neologizm’

niemòtiwòwóné słowò ‘wyraz niemotywowany’, ‘baza’

nieproduktiwny fòrmańt ‘formant nieproduktywny’

Ò

òbòczny drżéń ‘rdzeń oboczny’

òdprowôdné słowò || pòchódné słowò ‘wyraz pochodny’

P

paradigmatowô deriwacjô ‘derywacja paradygmatyczna’

paradigmatowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo paradygmatyczne’

pòstfiks ‘postfiks’

pòżëczné słowò ‘zapożyczenie’

produktiwny fòrmańt ‘formant produktywny’

prozodowi fòrmańt ‘formant prozodyczny’

prôwdzëwé złożenié ‘złożenie właściwe’

prôwdzëwô deriwacjô ‘derywacja właściwa’

przedrostk || prefiks ‘przedrostek’, ‘prefiks’

przërostk || sufiks ‘przyrostek’, ‘sufiks’

R

rodzëzna słów ‘rodzina wyrazów’

S

słowòtwórzba || deriwacjô ‘słowotwórstwo’, ‘derywacja’

słowòtwórzbné gniôzdo ‘gniazdo słowotwórcze’

słowòtwórzbné spòdlé || mòtiwùjącé słowò || baza ‘podstawa słowotwórcza’, ‘wyraz motywujący’, ‘wyraz fundujący’, ‘baza’

słowòtwórzbnô analiza ‘analiza słowotwórcza’

słowòtwórzbnô kategòriô ‘kategoria słowotwórcza’

słowòtwórzbnô mòtiwacjô ‘motywacja słowotwórcza’

słowòtwórzbnô parafraza || słowòtwórzbnô definicjô ‘parafraza słowotwórcza’, ‘definicja słowotwórcza’

słowòtwórzbnô perifraza (òmówienié) ‘peryfraza słowotwórcza’ (omówienie)

słowòtwórzbnô téma ‘temat słowotwórczy’

słowòtwórzbny fòrmańt ‘formant słowotwórczy’

słowòtwórzbny tip ‘typ słowotwórczy’

spieszczenié || hipòkòristik ‘spieszczenie’

spòdlowé słowò ‘wyraz podstawowy’

synchronowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo synchroniczne’

syntaksowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo syntaktyczne’

W

wrostk || jinfiks ‘wrostek’, ‘infiks’

Z

zdrobnienié ‘zdrobnienie’

zestawienié ‘zestawienie’

zérowi fòrmańt ‘formant zerowy’

zérowô deriwacjô ‘derywacja zerowa’

zgrëbienié ‘zgrubienie’

złożoné słowò ‘wyraz złożony’

złożony fòrmańt ‘formant złożony’

znaczenié ‘znaczenie’

zrost ‘zrost’

zrostk || afiks ‘zrostek’, ‘afiks’

 

 

A

abécadło ‘abecadło’

alfabét ‘alfabet’

alternacjô ‘alternacja’

artikùlacjô ‘artykulacja’

B

bezrëszny ‘nieruchomy’

bezzwãcznota ‘bezdźwięczność’

bezzwãczny spółzwãk ‘spółgłoska bezdźwięczna’

bëlaczenié ‘bylaczenie’

bënësłowné ùpòdobnienié || bënësłownô asymilacjô ‘upodobnienie wewnątrzwyrazowe, asymilacja wewnątrzwyrazowa’

C

całowné ùpòdobnienié || całownô asymilacjô ‘upodobnienie całkowite, asymilacja całkowita’

copné ùpòdobnienié || copnô asymilacjô ‘upodobnienie wsteczne, asymilacja wsteczna’

cwiardi spółzwãk ‘spółgłoska twarda’

czësti zwãk ‘głoska czysta’

D

dąsłowi zwãk ‘głoska dziąsłowa’

diakriticzny znak ‘znak diakrytyczny’

dialekt ‘dialekt’

dłudżi samòzwãk ‘samogłoska długa’

dwaznak || disem ‘dwuznak’

dwalëpny spółzwãk || bilabialny spółzwãk ‘spółgłoska dwuwargowa’

dwazwãk || diftong ‘dyftong’

dzél ‘część’

dzélëk ‘cząstka’

dzélowé ùpòdobnienié || dzélowô asymilacjô ‘upodobnienie częściowe, asymilacja częściowa’

E

enklitika ‘enklityka’

F

farwa ‘barwa’

fònem ‘fonem’

fònetika ‘fonetyka’

fònologiô ‘fonologia’

fùnkcjonalnô wëmiana ‘wymiana funkcjonalna’

G

gãbny zwãk ‘głoska ustna’

głosowniô ‘głosownia’

J

jãzëk || mòwa ‘język, mowa’

jednoszlabizowé słowò ‘wyraz jednosylabowy’

jinicjalny przezwãk || jinicjalny akceńt ‘akcent inicjalny’

jintonacjô ‘intonacja’

jotacjô || jotowanié ‘jotacja’

K

kaszëbienié ‘kaszubienie’

kategòriô ‘kategoria’

kòlumnowi przezwãk || szpaltowi przezwãk || kòlumnowi akceńt || szpaltowi akceńt ‘akcent kolumnowy’

krótczi samòzwãk ‘samogłoska krótka’

kwalitatiwnô wëmiana ‘wymiana jakościowa’

kwantita ‘iloczas’

kwantitatiwnô wëmiana ‘wymiana ilościowa’

L

lëpnozãbny spółzwãk ‘spółgłoska wargowo-zębowa’

lëpny zwãk ‘głoska wargowa’

lëtra ‘litera’

M

melodiô ‘melodia’

midzësłowné ùpòdobnienié || midzësłownô asymilacjô ‘upodobnienie międzywyrazowe, asymilacja międzywyrazowa’

mitczi spółzwãk || palatalny spółzwãk ‘spółgłoska miękka, spółgłoska palatalna’

mòc || napiãcé ‘natężenie’

mòcny zwãk ‘głoska mocna’

mòwa || gôdka ‘mowa’

N

nieszlabizowòùrobny zwãk ‘głoska niezgłoskotwórcza’

nosowi zwãk || nosówka ‘głoska nosowa, nosówka’

Ò

òbòcznosc ‘oboczność’

òdnosowienié || denazalizacjô ‘odnosowienie, denazalizacja’

òdpòdobnienié || disymilacjô ‘odpodobnienie, dysymilacja’

òksytoniczny przezwãk || òksytoniczny akceńt ‘akcent oksytoniczny’

òtemkłi samòzwãk ‘samogłoska otwarta’

P

paroksytoniczny przezwãk || paroksytoniczny akceńt ‘akcent paroksytoniczny’

pauza ‘pauza’

pismò ‘pismo’

pòchilony zwãk ‘głoska pochylona’

pòdniebieniowi zwãk ‘głoska podniebienna’

pòkroczné ùpòdobnienié || pòkrocznô asymilacjô ‘upodobnienie postępowe, asymilacja postępowa’

półòtemkłi zwãk ‘głoska półotwarta’

półsamòzwãk ‘półsamogłoska’

proklitika ‘proklityka’

prozodiô ‘prozodia’

przegłos ‘przegłos’

przezwãk || akceńt ‘akcent’

przédnojãzëkòwi spółzwãk ‘spółgłoska przedniojęzykowa’

przédnojãzëkòwò-dąsłowi spółzwãk ‘spółgłoska przedniojęzykowo-dziąsłowa’

przédnojãzëkòwò-zãbòwi spółzwãk ‘spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa’

przëdech ‘przydech’

przëswòjiwac || asymilowac ‘asymilować’

przëwtór ‘przyśpiew’

R

réga ‘szereg’

rësënowi spółzwãk ‘spółgłoska szczelinowa’

rëszné e ‘e ruchome’

rëszny przezwãk || rëszny akceńt ‘akcent ruchomy’

ritm ‘rytm’

rozpòdobnienié || disymilacjô ‘rozpodobnienie, dysymilacja’

S

samòzwãk || wòkal ‘samogłoska’

słabi zwãk ‘głoska słaba’

słowny ‘wyrazowy’

słowò ‘słowo, wyraz’

sonorny spółzwãk ‘spółgłoska sonorna’

sparłãczenié spółzwãków ‘grupa spółgłoskowa’

spółzwãk || kònsonant ‘spółgłoska’

strzédnojãzëkòwi spółzwãk ‘spółgłoska środkowojęzykowa’

szlabiza ‘sylaba, zgłoska’

szlabizowi ‘sylabiczny’

szlabizowòùrobny zwãk ‘głoska zgłoskotwórcza’

sztabilny przezwãk || sztabilny akceńt ‘akcent stały’

szum, szëmù ‘szmer’

szwa (r. n.) ‘szwa’

T

tilnojãzëkòwi spółzwãk ‘spółgłoska tylnojęzykowa’

tón ‘ton’

tóniczny ‘toniczny’

Ù

ùbezzwãcznienié ‘ubezdźwięcznienie’

ùlëpòwienié || labializacjô ‘labializacja’

ùnosowienié || nazalizacjô ‘nazalizacja’

ùpòdobnienié || asymilacjô ‘upodobnienie, asymilacja’

ùproszczenié ‘uproszczenie’

ùzwãcznienié ‘udźwięcznienie’

W

wdich, wdëchù ‘wdech’

wëdich, wëdëchù ‘wydech’

wëmiana ‘wymiana’

wieleszlabizowi ‘wielosylabowy’

wiżawa ‘wysokość’

wòkalizm ‘wokalizm’

wòlny przezwãk || wòlny akceńt ‘akcent swobodny’

Z

zamkłi zwãk ‘głoska zamknięta’

zastãpòwné zdłużenié ‘wzdłużenie zastępcze’

zãbòwi spółzwãk ‘spółgłoska zębowa’

zdaniowi ‘zdaniowy’

zdłużenié ‘wzdłużenie’

zmitczenié || palatalizacjô ‘zmiękczenie, palatalizacja’

zmitczony zwãk || spalatalizowóny zwãk ‘głoska zmiękczona, głoska spalatalizowana’

znak ‘znak’

zwãczny spółzwãk ‘spółgłoska dźwięczna’

zwãk ‘głoska, dźwięk’

zwiarti zwãk ‘głoska zwarta’

zwiarto-rësënowi zwãk ‘głoska zwarto-szczelinowa’