Uchwały 2008

Rada  Języka  Kaszubskiego  zaleca  stosowanie  w  języku  kaszubskim dwu norm: wzorcowej i regionalnej.

Norma wzorcowa, w której widoczne byłyby odwołania do historii języka kaszubskiego, powinna być realizowana w oficjalnych kontaktach i rodzajach wypowiedzi. Winni ją stosować księża, aktorzy, dziennikarze, literaci, nauczyciele, naukowcy i inni intelektualiści. Należy ją realizować w szkole i wykorzystywać w podręcznikach.

Norma  regionalna,  częściej  oparta  na  uzusie,  może  być  stosowana w swobodnych kontaktach, czyli języku potocznym, oraz literaturze – jako zabieg stylizacyjny.

– Rada Języka Kaszubskiego zaleca oddzielną pisownię wyrażeń przyimkowych typu: òb czasòb nocòb latoòb dzéń.
– Rada Języka Kaszubskiego ustala łączną pisownię przysłówków złożonych typu: dotëchczasdonëchczas.
– Rada Języka Kaszubskiego zaleca pisownię z łącznikiem przysłówków złożonych typu: ruk-cuktej-sejtam-sam, figi-migi.
– Rada Języka Kaszubskiego ustala pisownię sztôłt ‘kształt’ (bez ch).

  • Przewodniczącym Komisji został dr Tomasz Wicherkiewicz;
  • Członkiem Komisji - Tomasz Fopke.

Rada Języka Kaszubskiego opowiada się za dłuższą formą wyrazu wobec krótszej. Odtąd funkcjonować będzie forma: kòmisëjô, a nie: kòmisjô,
a zatem:

1.  Kòmisëjô  Edukacëji  Radzëznë  Kaszëbsczégò  Jãzëka Komisja Edukacji Rady Języka Kaszubskiego;
2.  Mediowô Kòmisëjô Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka Komisja Medialna Rady Języka Kaszubskiego;
3.  Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka Komisja  Standaryzacji  i  Normalizacji  Rady  Języka  Kaszubskiego;
4.  Kòmisëjô  Jãzëkòwi  Pòliticzi  i  Administracëji  Radzëznë Kaszëbsczégò  Jãzëka Komisja  Polityki  Językowej  i  Administracji Rady Języka Kaszubskiego.