Posiedzenie RJK 28.02.2020

Pierwsze posiedzenie  Rady Języka Kaszubskiego VI kadencji odbędzie się dnia 28 lutego (piątek) 2020r. w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy.

Początek spotkania o godz. 17.00

Proponowany porządek:

1.      Otwarcie posiedzenia – prezes ZKP.

2.      Wybór protokolanta.

3.      Podsumowanie działań poprzedniej kadencji – Danuta Pioch.

4.      Wybór komisji skrutacyjnej.

5.      Prezentacja kandydatur.

6.      Wybór przewodniczącego Rady Języka Kaszubskiego VI kadencji (2019-2022).

7.      Wybór członków prezydium Rady – ukonstytuowanie się zarządu.

8.      Przygotowanie ramowego planu pracy Rady.

9.      Uwagi i wnioski.