Posiedzenie RJK 23.01.2019

Życząc Państwu wszelkiej pomyślności w NOWYM ROKU, w imieniu przewodniczącej Danuty Pioch serdecznie zapraszamy na spotkanie Rady Języka Kaszubskiego, które odbędzie się 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 17.15 w Domu Kaszubskim w Gdańsku.

W programie:
1. Plan działań RJK na 2019 rok (proszę o przygotowanie propozycji).
2. Ustalenia dotyczące tematyki przewodniej Biuletynu RJK w roku 2019.
3. Stan zaawansowania prac nad przygotowaniem Biuletynu RJK za rok 2018 – ref. D. Kalinowski,  B. Ugowska.

4. Stan zaawansowania prac nad przygotowaniem “Polsko-kaszubskiego słownika nazw fizjograficznych”  – ref. B. Ugowska, L. Radzimińska.
5. Sprawy różne.

Po części oficjalnej ok. godz. 18.00  zapraszamy na kolację do Tawerny “Mestwin”.