Posiedzenie RJK 19-20.10.2018

Najbliższe posiedzenie RJK odbędzie się w dniach 19-20.10.2018 w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach (ul. Słoneczna 2, Kartuzy).

Początek posiedzenia w piątek (19.10) o  godz. 17.00 

Planowany porządek:

1.  Otwarcie posiedzenia – przewodnicząca RJK.

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3.  Przyjęcie uchwały związanej ze słownictwem historycznym (materiał Dariusz  Majkowski).              

4.  Kaszubskojęzyczne nazwy fizjograficzne  – referują koordynatorzy poszczególnych powiatów. 

Koordynatorzy:

powiat bytowski – Dorota Wilczewska

powiat chojnicki – Felicja Baska-Borzyszkowska, Katarzyna Główczewska

powiat człuchowski – Bożena Ugowska

powiat gdański – Eugeniusz Pryczkowski 

powiat kartuski – Elżbieta Bugajna

powiat kościerski – Iwona Makurat

powiat lęborski – Wanda Lew-Kiedrowska

powiat pucki – Dariusz Majkowski

powiat słupski – Danuta Pioch,

powiat wejherowski – Janusz Mamelski, Tomasz Fopke

Trójmiasto  – Danuta Stanulewicz

Termin: 19.10.2018 (piątek) godz. 17.00 – 21.00

             20.10.2018 (sobota) godz. 9.00 – 14.00

              20.10.2018 (sobota) godz. 9.00 – 14.00