Posiedzenie RJK 19.09.2018

Najbliższe osiedzenie Rady Języka Kaszubskiego odbędzie się 19 września 2018 r. (środa) w Domu Kaszubskim w Gdańsku.

Początek posiedzenia 17.15.

1.  Otwarcie posiedzenia – przewodnicząca RJK.

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.  Przyjęcie uchwały związanej ze słownictwem historycznym (materiał Dariusz  Majkowski)              

4.  Przyjęcie uchwały związanej ze słownictwem przyrodniczym (materiał Bożena Ugowska)

5.  Biuletyn RJK 2018  

6.  Kaszubskojęzyczne nazwy fizjograficzne  powiatu kartuskiego  – referuje Elżbieta Bugajna

7.   Sprawy różne.