Posiedzenie RJK 18.02.2021

 Zdalne posiedzenie RJK odbędzie się  18 lutego br. (czwartek) o godz. 18.00. 

W dniu posiedzenia ok. 15 min przed spotkaniem, przewodnicząca prześle link do połączenia się online. Skorzystamy z aplikacji Microsoft Teams.

Proponowany program posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania.

3.       Plan działań RJK na 2021 rok (proszę o przygotowanie propozycji).

4.       Ustalenia dotyczące tematyki przewodniej Biuletynu RJK w roku 2021.

5.       Biuletynu RJK za rok 2020 –  ref.  D. Kalinowski.

6.       Dyskusja nad kaszubskim zapisem wyrazów typu Gòsk/Gôsk, Gòchë/Gôchë  – oprac. Paulina Węsierska.

7.       Odmiana rzeczownika rodzaju żeńskiego – rozpoczęcie dyskusji  – oprac. Elżbieta Bugajna.  

8.       Sprawy bieżące.

9.       Zakończenie posiedzenia.