Posiedzenie RJK 12.04.2018

Najbliższe posiedzeniu RJK odbędzie się 12 kwietnia (czwartek) br. o godz. 17.00 w Domu Kaszubskim w Gdańsku.

W programie:

1.  Kaszubskojęzyczne nazwy miejscowe – końcowe ustalenia dot. słownika.

2. Zasady pisania teksów do Biuletynu  –  ref. prof. Daniel Kalinowski.

3. Tematyka tegorocznych referatów.

4. Sprawy różne.