Komunikat

Radzëzna Kaszëbsczégò Jazëka rôczi na òtemkłé zéńdzenié w sprawie rodny mòwë

     Wnetka minie 25 lat òd historiczny ùgòdë w sprawie kaszëbsczégò pisënkù. Nen czas pòkôzôł, że nen ùgôdënk béł wiôlgą zwënégą zrzeszony spòlëznë. Pisënk nen òstôł przëjãti przez ùtwórców, gazétników, szkólnëch i wszelaczich ùżëtkòwników naszi rodny mòwë. Bez wiertel wiekù pòwstałë w nym pisënkù widzałé dokazë lëteracczé, wielné dokùmeńtë, wszelaczé ùczbòwniczi, słowarze a jinszé ksążczi w naszim jãzëkù i kùlturze.

      Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka wërôżô wiôlgą pòdzãkã wszëtczim,
co dozérają negò pisënkù a mają starã ò rozwij kaszëbiznë. Dzãkùje téż wszëtczim, co włącziwają sã w meritoriczną diskùsjã w tim òbjimie. Baro téż prosy i zachãcywô do jesz wikszégò dzejaniô na ti niwiznie, òsoblëwie żlë jidze ò rozwij ùczbë kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach i brëkòwanié gò w pùblicznym żëcym, a téż w twòrzenim nowëch lëteracczich dokazów.

      Chcemë serdeczno zaprosëc do pògłãbiony diskùsji na témat zachòwaniô i rozwiju kaszëbsczégò jãzëka w przińdnoce. Zéńdzenié je zaplanowóné na dzéń 29 czerwińca 2019 rokù w Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczu Mùzyczi  w Wejrowie.

Program:

 Przińdnota kaszëbiznë

Standarizowónô kaszëbizna  w rozmajitëch òbrëmiach

29.06.2019

9.00 Òtemkniãcé zéńdzeniô

         Mòderatorzë zéńdzeniô: Danuta Pioch,  Daniel Kalinowsczi

9.15-10.30     I SESJÔ   HISTORIÔ

     Wprowadzenié  – Wanda Lew-Czedrowskô,  Stanisłôw Janke

     Grafiô kaszëbsczégò jãzëka – Mark Cëbùlsczi

                  Pòmiónë zéńdzeniów RJK – Starbienino – Danuta Pioch

                  Diskùsjô

10.40-11.50     II SESJÔ    EDUKACJÔ       Danuta Pioch

              Głos w diskùsji: Ùczbòwniczi – Elżbiéta Prëczkòwskô

                                        Sztôłcenié szkólnëch – Justina Pòmiérskô

                                        Edukacjô (diktanda, kònkùrsë) – Jiwóna Makùrôt

12.00-13.00    III SESJÔ    LËTERATURA     Adela Kùik-Kalinowskô                     

                 Głos w diskùsji: Dolmaczënczi – Bòżena Ùgòwskô

                                           Nôùkòwé – Daniel Kalinowsczi

13.10-14.10     IV SESJÔ    KÙLTURA/MEDIA/KÒSCÓŁ  Eùgeniusz Prëczkòwsczi

                Głos w diskùsji: Media – Dark Majkòwsczi

                                          Internet – Karól Róda

                                          Mùzyka – Tómk Fópka

                                          Artisticznô rësznota – Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô

                                          Kòscół – Eùgeniusz Prëczkòwsczi

14.10-15.00     V SESJÔ     MŁODI     Danuta Stanulewicz

                 Głos w diskùsji: Młodi (rolô stand. jãzëka) – Robert Gróta

                                           Anketa westrzód młodzëznë – Danuta Stanulewicz

15.00  Pòdczorchniãcé plenarnego zéńdzeniô RJK.  Zakùńczenié.