III posiedzenie RJK 2-3 lipca 2020

Rozpoczęcie obrad w czwartek – 2 lipca o godz. 16.00

Zakończenie obrad w piątek  o godz. 16.00

Miejsce:    Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

                  Ul. Zamkowa 2a, Wejherowo

Termin:     2 lipca 2020 r. (czwartek) godz. 16.00 – 20.00

                 3 lipca 2020 r. (piątek) godz. 9.00 – 16.00

Dzień I  2 lipca 2020 r.

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania.
 3.  Przyjęcie uchwały związanej ze słownictwem technicznym  
  (materiał oprac. T. Fopke, R. Drzeżdżon, D. Majkowski).
 4. Głos w dyskusji: używanie  i w języku kaszubskim  – prof. Marek Cybulski.
 5. Głos w dyskusji: używanie  i w języku kaszubskim  – prof. Danuta Stanulewicz.
 6. Głos w dyskusji: używanie i w języku kaszubskim – prof. Duszan Pazdjerski.
 7. Używanie y w języku kaszubskim – rozpoczęcie dyskusji. 
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie spotkania.

Dzień II – 3 lipca 2020 r.

XIV sympozjum RJK

Wielkie rocznice…/morze…/ globalizacja…

9.00 Otwarcie sympozjum

         Moderatorzy: Danuta Pioch,  Daniel Kalinowski

9.15-10.50          SESJA I                                                                                                                                                                    

Danuta Pioch, Morze we frazeologizmach i paremiografii kaszubskiej.

Daniel Kalinowski, Żeglarz złocistego słońca Leona Roppla – o Janie z Kolna.

Danuta Stanulewicz, Barwy Morza Bałtyckiego w powieściach Stanisławy Fleszarowej-Muskat.

Eugeniusz Pryczkowski,  Królowa Morza w Swarzewie w kaszubskojęzycznej twórczości literackiej.

Karolina Keler, Mòrze w kaszëbsczich gôdkach.

 10.50-11.15  przerwa kawowa

11.15-12.50    SESJA II

Adela Kuik-Kalinowska, „Rëbôcë, rëbôcë, cëż wa tu robita?”  Obrazy rybaków w pieśni i poezji Kaszub.

Elżbieta Bugajna, Motyw morza w kaszubskiej poezji – przegląd.

Marek Cybulski, Językowy obraz rzeczywistości politycznej międzywojennej Polski w dramacie Jana Rompskiego pt. „Pòrénk”. 

Eugeniusz Pryczkowski,  Sanktuarium maryjne w Swarzewie od Zaślubin Polski z Morzem do koronacji.

Bożena  Ugowska, Wybicki jako emisariusz niepodległości.

12.50-13.10 przerwa kawowa

13.10-14.30   SESJA III

Duszan Pazdjerski, Projekt Kaszubskiego Leksykonu Biograficznego

Tomasz Fopke, „Letkò bez dëtka” –  pieńdze a kaszëbskô mùzyka.

Felicja Baska-Borzyszkowska, Jachtarskô słowizna w kaszëbsczi pismieniznie.

Aleksandra  Majkowska, Nowoczesna technologia i nowoczesna sztuka w tradycyjnych ramana przykładzie witraży w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie.

14.30-15.00  Podsumowanie posiedzenia RJK. Zakończenie