Rada Języka Kaszubskiego

Uchwały 2014

Uchwały 2014

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2014 roku


Biuletyn 2014 pl/csb ► pobierz

♦ Uchwała nr 1/RJK/14 z dn. 14.04.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa religijnego związanego z określeniami Boga Ojca

 Uchwała nr 2/RJK/14 z dn. 14.04.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa religijnego związanego z określeniami Trójcy Przenajświętszej

 Uchwała nr 3/RJK/14 z dn. 28.05.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa religijnego związanego z angelologią  

 Uchwała nr 4/RJK/14 z dn. 28.05.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa zwiazanego ze zwyczajami i obrzędami dorocznymi

 Uchwała nr 5/RJK/14 z dn. 28.05.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z tradycyjnymi bóstwami i demonami kaszubskimi 

 Uchwała nr 6/RJK/14 z dn. 27.06.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z filmem

 Uchwała nr 7/RJK/14 z dn. 28.05.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z muzyką - litery A-B

 Uchwała nr 8/RJK/14 z dn. 24.09.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z teatrem

 Uchwała nr 9/RJK/14 z dn. 24.09.2014 r. w sprawie stosowania pojęć i terminów związanych z Internetem - uzupełnienie

 

 


 

Spëtôj