III kadencja Rady Języka Kaszubskiego (2010-2013)

 • Danuta Pioch – Przewodnicząca RJK
 • Bożena Ugowska – sekretarz RJK
 • Eugeniusz Pryczkowski – członek prezydium RJK
 • Łukasz Jabłoński – członek prezydium RJK
 • Dr Małgorzata Klinkosz – członek prezydium RJK
 • Prof. Edward Breza – Przewodniczący Komisji Standaryzacji i Normalizacji
 • Felicja Baska-Borzyszkowska
 • Ewa Świątek – Brzezińska
 • Elżbieta Bugajna
 • Prof. Marek Cybulski
 • Piotr Dziekanowski
 • Łukasz Jabłoński
 • Dr Adela Kuik – Kalinowska
 • Prof. Daniel Kalinowski
 • Wanda Lew Kiedrowska
 • Dr Małgorzata Klinkosz
 • Tadeusz Kobiela
 • Andrzej Lemańczyk
 • Dariusz Majkowski
 • Dr Dusan Pazdjerski
 • Karol Rhode
 • Karolina Serkowska
 • Dr hab. Danuta Stanulewicz – Skrzypiec
 • Dr Róża Wosiak – Śliwa
 • Prof. Hanna Popowska – Taborska – członek honorowy
 • Prof. Jadwiga Zieniukowa – członek honorowy