II kadencja Rady Języka Kaszubskiego (2007-2010)

 • prof. Edward Breza – przewodniczący
 • dr Róża Wosiak–Śliwa – zastępca przewodniczącego
 • Karolina Serkowska – sekretarz
 • Eugeniusz Pryczkowski – członek prezydium
 • Tomasz Fopke – członek prezydium
 • dr Marek Cybulski
 • Lucyna Sorn
 • ks. dr Leszek Jażdżewski
 • Felicja Baska–Borzyszkowska
 • Danuta Pioch
 • Elżbieta Bugajna
 • Eugeniusz Gołąbek
 • Stanisław Janke
 • Roman Drzeżdżon
 • Dariusz Majkowski
 • Karol Rhode
 • Wojciech Makurat
 • Tomasz Wicherkiewicz
 • Małgorzata Klinkosz