VI kadencja Rady Języka Kaszubskiego (2020-2022)

 • Danuta Pioch – przewodnicząca RJK
 • Bożena Ugowska – wiceprzewodnicząca RJK
 • dr Elżbieta Bugajna – sekretarz RJK
 • prof. Marek Cybulski – członek prezydium RJK
 • dr Eugeniusz Pryczkowski – członek prezydium RJK
 • dr Dariusz Majkowski- członek prezydium RJK
 • Felicja Baska-Borzyszkowska
 • Roman Drzeżdżon
 • dr Tomasz Fopke
 • prof. Daniel Kalinowski 
 • Karolina Keler
 • prof. Adela Kuik-Kalinowska
 • Wanda Lew-Kiedrowska
 • Jaromira Labudda
 • dr hab. Hanna Makurat-Snuzik
 • Iwona Makurat
 • Janusz Mamelski
 • prof. Dušan Paždjerski
 • prof. Danuta Stanulewicz
 • Paulina Węsierska
 • Dorota Wilczewska