IV kadencja Rady Języka Kaszubskiego (2013-2016)

 • Danuta Pioch – przewodnicząca RJK
 • prof. Edward Breza – wiceprzewodniczący RJK
 • Bożena Ugowska – sekretarz RJK
 • prof. Daniel Kalinowski – członek prezydium RJK
 • prof. Marek Cybulski – członek prezydium RJK
 • dr Elżbieta Bugajna – członek prezydium RJK
 • Eugeniusz Pryczkowski – członek prezydium RJK
 • Felicja Baska-Borzyszkowska
 • Tomasz Fopke
 • Ludmiła Modzelewska
 • Marika Jocz
 • prof. Adela Kuik-Kalinowska
 • Wanda Lew-Kiedrowska
 • dr Małgorzata Klinosz
 • Andrzej Lemańczyk
 • Dariusz Majkowski
 • dr Hanna Makurat
 • Janusz Mamelski
 • prof. Dusan Pazdjerski
 • Karolina Serkowska
 • prof. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec