Rada Języka Kaszubskiego

Stanowisko RJK

Stanowisko

       W związku z powtarzającymi się zapytaniami dotyczącymi książki Hanny Makurat „Gramatika kaszëbsczégò jãzëka” Rada Języka Kaszubskiego oświadcza, co następuje:

  1. Przedmiotowa „Gramatika…” nie jest w opinii Rady Języka Kaszubskiego gramatyką normatywną.
  2. „Gramatika kaszëbsczégò jãzëka” H. Makurat jest pozycją autorską członka RJK. Zdania, opinie i autorskie koncepcje poszczególnych członków RJK nie są tożsame z oficjalnym stanowiskiem Rady.

 

 


 

Spëtôj