Sympozjum 2013

Program zebrania plenarnego Rady Języka Kaszubskiego

29 – 30 czerwca 2013 r. w Starbieninie

 

29 czerwca 2013 (sobota)

1.  Podjęcie uchwał w sprawie proponowanego słownictwa

Dyskusja poświęcona działalności  Rady Języka Kaszubskiego: doświadczenia i perspektyw (omówienie dotychczasowych przedsięwzięć, uchwał Rady oraz przyszłość Rady)

Moderator dyskusji: Danuta Pioch

Głosy w dyskusji:

  • Dusan Pazjerski
  • Grzegorz Schramke
  • Eugeniusz Gołąbek
  • Jerzy Treder/Justyna Pomierska

30 czerwca 2013 (niedziela)

Konferencja pt. Bogactwo kulturowe Kaszub

- prof. Edward Breza, Imiona osobowe pochodzące od określeń zwierząt

- prof. Daniel Kalinowski, Piękno z oddalenia. A. Majkowski i S. Pestka o Kaszubach

- Bożena Ugowska, Zaklęta w legendzie... miejsca, historia na wybranych przykładach

prof. Danuta Stanulewicz, Sądy młodzieży nt. kultury kaszubskiej

- prof.  Adela Kuik – Kalinowska Kaszubskie kresy. Dla kogo kresy, dla kogo centrum?

Elżbieta Bugajna, Na styku historii i kultury

- prof. Danuta Stanulewicz, Pole leksykalne - odzież w słowniku St. Ramułta i J. Trepczyk

- Danuta Pioch, Kręgi związane tematycznie z kulturą w podręcznikach do nauki języka kaszubskiego

Eugeniusz Pryczkowski, Aktualny rozwój kultury kaszubskiej u Kaszubów w Kanadzie

- Piotr  Dziekanowski, Nowe albo nieznane słownictwo kaszubskie

- prof. Marek Cybulski, O alternacjach samogłoskowych we fleksji kaszubskich rzeczowników, przymiotników i czasowników

- dr  Dusan Pazdjerski, Adaptacja nazw własnych obcego pochodzenia w języku kaszubskim – przyczynek do dyskusji

- Eugeniusz Pryczkowski, Rozwój współczesnej muzyki kaszubskiej na przykładzie siedmioletniej działalności  zespołu "Spiéwné kwiôtczi 

Danuta Pioch  Podsumowanie zebrania plenarnego RJK. Zakończenie.