Sympozjum 2012

Program zebrania plenarnego Rady Języka Kaszubskiego

29 – 30 czerwca 2012 r. w KUL w Wieżycy

 

29 czerwca 2012 (piątek)

1.  Podjęcie uchwał w sprawie proponowanego słownictwa:

- terminologia gramatyczna  (fleksja);

- terminologia gramatyczna  (składnia);

- słownictwo związane z Objawieniem Bożym;

- słownictwo związane z tradycjami, zwyczajami polskimi i uroczystościami prywatnymi.

 

2. Gościnnie - Wiesława Cholewa (Sorbona) Kilka uwag  na temat własnej pracy, m. in. w kwestii  fonetyki kaszubskiej 

Dyskusja poświęcona zagadnieniom pracy Rady Języka Kaszubskiego w przyszłościczym powinna zajmować się Rada - oczekiwania różnych środowisk (nauczycieli, tłumaczy, pisarzy, dziennikarzy, samorządowców) wobec Rady

Moderator dyskusji: Danuta Pioch

Głosy w dyskusji:

  • Piotr Dziekanowski (dziennikarz)

       Gazétné ôrte w kaszëbiznie. Co je, co bë mògło bëc ë co bë miało bëc

  • Tomasz Fopke (literat, muzyk)
  • Janusz Mamelski (nauczyciel)
  • Bożena Ugowska (tłumacz, literat)
  • Magdalena Kropidłowska, Tatiana Slowi (dziennikarki Radia Gdańsk)
  • Adam Leik (Wiceburmistrz Bytowa, samorządowiec)

 

30 czerwca 2012 (sobota)

Konferencja pt. Religia w życiu człowieka

- prof. Edward Breza Imiona ludowe, liturgiczne i literackie Najświętszej Marii Panny u Kaszubów

Dariusz Majkowski Słownictwo religijne w czasopiśmie Zwónk Kaszëbsczi.

Eugeniusz Pryczkowski Kaszubszczyzna w Kościele.

- prof. Danuta Stanulewicz Kaszubszczyzna jako język religii - opinie młodzieży.

- prof. Jadwiga Zieniukowa /gościnne/Język kaszubski w kaznodziejstwie i pielgrzymowaniu.

- prof. Daniel Kalinowski Poezja kaszubskich księży. Możliwości i ograniczenia.

Elżbieta Bugajna W świecie poezji religijnej.

- Bożena Ugowska Formy pobożności na Kaszubach.

Karolina Serkowska Religijność Kaszubów w twórczości ludowej

- dr hab. Adela Kuik – Kalinowska Relacje międzyreligijne w prozie wspomnieniowej Anny  Łajming.

- Wanda Lew – Kiedrowska Wiara i religia w Żecém i przëgòdach Remusa

Eugeniusz Pryczkowski Komisja Kościelna ZKP (2004-2007) w procesie wchodzenia   kaszubszczyzny do liturgii Kościoła.

dr Duszan Paždjerski Praca nad słownikiem kaszubsko – serbskim (wybrane problemy).

Danuta Pioch  Podsumowanie zebrania plenarnego RJK. Zakończenie.