Sympozjum 2011

Program zebrania plenarnego Rady Języka Kaszubskiego

30 wrzesnia – 01 października 2011 r. w KUL w Wieżycy

30 września 2011r. (piątek)

Podjęcie uchwał

- Podjecie uchwały w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego.

- Słownictwo związane z sakramentem i obrzędem chrztu.

- Podjęcie uchwały w sprawie słownictwa szpitalnego.

- Podjęcie uchwały w sprawie słownictwa medialnego,

Referaty

– Duszan Pazdierski, Prace nas pierwszym kaszubsko-serbskim językiem

– Karol Rhode, Jãzëkòwë różnice midzë Kaszëbama w Eùropie ë Kanadze

1 października 2011r. (sobota)

- prof. Edward Breza, Gatunki wypowiedzi dziennikarskiej

- Bożena Ugowska, Tłumaczenia  - ich występowanie i zastosowanie ww współczesnych mediach.

- Danuta Stanulewicz, Kaszubskie terminy związane z funkcjonowaniem stron internetowych

- prof. Daniel Kalinowski Literatura kaszubska w internecie (wydawnictwa, grupy literackie, twórcy)

 

 

- Piotr Dziekanowski, Niechtërne zjawiszcza w radiowi kaszëbiznie

- dr Adela Kuik - Kalinowska, Strony internetowe Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego

- Danuta Pioch, Kaszubskojęzyczna oferta w TV CSB

- Eugeniusz Pryczkowski, Funkcjonowanie i kres telewizyjnego magazynu kaszubskiego „Rodnô Zemia” (1990 – 2010)

- prof. Tadeusz Linkner, Język kaszubski z Lubania z końca XIX wieku

- Karolina Serkowska, Język kaszubski w miesięczniku "Pomerania" w latach 1963-2011

- Elżbieta Bugajna, Wybrane zagadnienia teologii Boga w kaszubskiej poezji religijnej 

- Danuta Stanulewicz, Zainteresowanie młodzieży kaszubskimi mediami (badania pilotażowe)

Podsumowanie Zebrania Plenarnego RJK