Sympozjum 2016

X Sympozjum Rady Języka Kaszubskiego

Język kaszubski: jego status, rozwój i rola

Gdańsk, 17-18.06.2016

 

17 czerwca 2016 r.

10.00 - 10.15

Powitanie i rozpoczęcie konferencji

 

10.15 - 10.55

prof. Alfred Majewicz ,Świadectwa pisane legitymizujące samoidentyfikację grup mniejszościowych w Polsce - kaszubszczyzna na tle innych języków regionalnych
lub mniejszościowych w Polsce
(Jerzemu Trederowi) 

 

10.55 - 11.30

prof. Jadwiga Zieniukowa, Badania kaszubszczyzny w Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie w drugiej połowie XX wieku i w początku XXI wieku

      

11.30 - 12.10

prof. Edward Breza, Jak dbano o kulturę języka kaszubskiego przed powołaniem Rady Języka Kaszubskiego

 

12.10 – 13.00 Przerwa kawowa

 

13.00 - 13.35

mgr Danuta Pioch, Działania wokół standaryzacji i normalizacji j. kaszubskiego
w ostatnim dziesięcioleciu

 

13.35 - 14.15

dr hab., prof. UAM Tomasz Wicherkiewicz, Kaszubszczyzna na tle innych języków regionalnych lub mniejszościowych w Polsce i Europie

 

14.15 - 14.30

dr Justyna Pomierska,Nauczanie języka kaszubskiego na poziomie akademickim

 

14.30 - 15.10

mgr Łukasz Grzedzicki, Polityka językowa ZKP po 2005 roku

 

15.10 - 16.00  Dyskusja

 

 

 

18 czerwca 2016r.

9.30  Otwarcie konferencji

 

9.30 - 10.50

dr hab., prof. AP Daniel Kalinowski, Dramaturgia i teatr kaszubskojęzyczny

dr Elżbieta Bugaja, Język kaszubski w tekstach o tematyce religijnej

dr hab., prof. AP Adela Kuik-Kalinowska, Kobiety piszą po kaszubsku

  1.  

 

  1.   przerwa kawowa

 

11.00 - 12.20

mgr Eugeniusz Ryczkowski, Kaszubszczyzna w tekstach służących do oprawy nabożeństw religijnych

mgr Bożena Ugowska, Tłumaczenia na język kaszubski i z języka kaszubskiego

mgr Marika Jocz, O trzech magicznych słowach w kaszubszczyźnie

dr hab., prof. UG Dušan-Vladislav Paždjerski, Polityka językowa i planowanie językowe
 w dziełach Floriana Ceynowy

 

12.20 – 12.30 przerwa kawowa

 

12.30 - 13.50

mgr Tomasz Fopke,Język kaszubski we współczesnej muzyce kaszubskiej

mgr Janusz Madelski, Język kaszubski w szkole – sukcesy, zagrożenia i porażki

mgr Wanda Lew Kiedrowska, Działania okołoedukacyjne na rzecz kaszubszczyzny

mgr Eugeniusz Ryczkowski, Młoda inteligencja kaszubska w zorganizowanym działaniu dla kaszubszczyzny

 

13.50 - 14.30 przerwa kawowa

 

14.30 - 15.50

dr hab., prof. PWSZ Lechosław Jocz, Rozwój samogłosek nosowych w gwarze luzińskiej

dr hab., prof. UGMarek Cybulski, Wpływ polszczyzny na kaszubszczyznę

dr hab., prof. UG Danuta Stanulewicz ,Wpływ języków obcych na kaszubszczyznę w XXI wieku

dr Hanna Makurat, Gramatyki języka kaszubskiego – analiza porównawcza

 

 

15.50 - 16.15 Zakończenie konferencji