Uchwały 2008

Uchwała Nr 7/RJK/08 z dn. 17.10.2008 r. w sprawie stosowania w języku kaszubskim dwu norm: wzorcowej i regionalnej

Uchwała Nr 8/RJK/08 w sprawie uzupełnień do stosowania niektórych kaszubskich imion oficjalnych oraz ich zdrobnień

Uchwała Nr 4/5/6/8RJK/08 z dn. 18.04.2008 r. w sprawie stosowania kaszubskich imion oficjalnych na literę A – Ż oraz ich zdrobnień  

Uchwała Nr 3/RJK/08 z dn. 18.04.2008 r. w sprawie pisowni niektórych wyrażeń przyimkowych, przysłówków złożonychoraz wyrazów

Uchwała nr 1 2008 z dn. 18.01.2008 r.w sprawie powołania Komisji Polityki Językowej i Administracji  RJK

Uchwała nr 2 2008 z dn. 18.01.2008 r.w sprawie wyboru formy gramatycznej w nazwach komisji RJK