Uchwały 2007

Uchwała nr 6 2007 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie niektórych nazw geograficznych oraz niejasnych form wyrazowych użytych w materiałach dla słuchaczy kursów języka kaszubskiego organizowanych przez Akademię Kształcenia Zawodowego

Uchwała nr 7 2007 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie alternacji ó : o, ruchomego e, labializacji, występowania ë po spółgłoskach tylnojęzykowych, wargowych i miękkich, oboczności - i || - e w niektórych przypadkach rzeczowników żeńskich pochodzenia obcego

Uchwała nr 3 2007 z dn. 26-06-2007 r. w sprawie zakończeń typu –cjô || -cëjô, -fiô ||- fijô w wyrazach pochodzenia obcego

Uchwała nr 4 2007 z dnia 26-06-2007 r.  w sprawie terminologii z zakresu teorii literatury na potrzeby szkół

Uchwała nr 5 2007 z dnia 26-06-2007 r. w sprawie terminologii medialnej dotyczącej określeń miesięcy, dni, pór roku, stron świata i czasu

Uchwała nr 2 2007 z dn. 21-06-2007 r. w sprawie kaszubskiego szyku wyrazów

Uchwała nr 1 2006 z dn. 17-11-2006 r. w sprawie kaszubskiej nazwy Rady Języka Kaszubskiego oraz jej Komisji