Zdalne posiedzenie RJK

 2020-10-15

Zdalne posiedzenie RJK odbędzie się dnia 21.10.2020 r. (środa) o godz. 18.00. W dniu posiedzenia ok. 15 min przed spotkaniem przewodnicząca D. Pioch prześle link do połączenia się online. Skorzystamy z aplikacji Microsoft Teams.

Program posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania.

3. Biuletyn RJK 2020  - ref. prof. Daniel Kalinowski.

4. Tworzenia, stosowanie strony biernej w języku kaszubskim – ciąg dalszy dyskusji  - prof. Danuta Stanulewicz, prof. Marek Cybulski, Maciej Bandur.

5. Podjęcie uchwały w sprawie używania  i w języku kaszubskim  - oprac. Danuta Pioch.

6. Podjęcie uchwały w sprawie używania  y w języku kaszubskim  - oprac. Danuta Pioch  .

7. Podjęcie uchwały w sprawie pisowni stopnia wyższego i najwyższego przymiotnika môłi, môłô, môłé – oprac. Bożena Ugowska.

8. Odmiana rzeczownika rodzaju żeńskiego - rozpoczęcie dyskusji  - oprac. Elżbieta Bugajna . 

9. Sprawy różne.