Posiedzenie RJK 29.10.2019

 2019-10-22

Kolejne posiedzenie RJK odbędzie się  29 października 2019  (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętego Kazimierza w Kartuzach (ul. 3 Maja 14). 

Początek posiedzenia godz. 17.00

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Strona bierna w języku kaszubskim  - ref. prof. Marek Cybulski.

2. Podjęcie uchwały dot. tworzenia, stosowania strony biernej w języku kaszubskim.

3. Biuletyn  RJK 2019 - ref. prof. Daniel Kalinowski.

4. Propozycje członków RJK dotyczące normalizacji zagadnień związanych z gramatyką lub ortografią języka kaszubskiego - dyskusja.

5. Sprawy różne.