Posiedzenie RJK 29-30.06.2018

 2018-06-25

29 czerwca 2018 r., godz. 16.00

Program

1. Rozpoczęcie obrad

2. Przyjęcie uchwały związanej ze słownictwem muzycznym – ciąg dalszy (materiał Tomasz Fopke)

3. Kaszubszczyzna w mediach elektronicznych. Zarys dziejów – referuje Adam Łuczyński

4. Stan zaawansowania prac nad opracowaniem nazw fizjograficznych w języku kaszubskim - referują koordynatorzy poszczególnych  powiatów.

5. Sprawy bieżące

*****

O Kaszubach po serbsku – prof. Dušan Paždjerski

Prezentacja 4 tomów  Biblioteki Kaszubskiej,  które od 2010 roku ukazały się w belgradzkim wydawnictwie Alma:

♦ Antologia kaszubskiego opowiadania ludowego (Антологија кашупске народне приповетке), wybór i tłumaczenie D. V. Paždjerski, 2010,

D. V. Paždjerski, Tematy kaszubskie (Кашупске теме), 2014

♦ Kaszubskie opowiadania ludowe (Кашупске народне приповетке), wybór i tłumaczenie D. V. Paždjerski, 2. uzupełnione wyd., 2017

D. V. Paždjerski, H. Makurat, Kaszubsko-serbski słownik (Кашупско-српски речник), 2017

 

* * * *

19.00

Koncert

Chóru Cantores Veiherovienses pod dyrekcją Tomasza Chyły oraz Zespołu  Wokalnego Art'n'Voices

 

Dochodzenie do niepodległości na Kaszubach

10.00  Otwarcie sympozjum.  Moderator: Danuta Pioch

10.00-10.30 Wykład wprowadzający

♦  Krzysztof Korda, Droga Kaszub do Niepodległej (1772-1920)

10.30-12.10 Sesja I/Historia. Bohaterowie 

Łukasz Grzędzicki, Kwestia kaszubska (język i identyfikacja narodowościowa) w kontekście 13. punktu orędzia Wilsona z 8 stycznia 1918 r. i sporów na konferencji paryskiej 1919 r. o dostęp Polski do Morza. 

Elżbieta Bugajna, Aleksandra Majkowskiego drogi do niepodległości

Eugeniusz Pryczkowski, Antoni Miotk z Pucka – kaszubski działacz społeczny i niepodległościowy

Danuta Pioch, ks. Bernard Łosiński – sierakowicki działacz niepodległościowy

Eugeniusz Pryczkowski, Żołnierze Błękitnej Armii w drodze na Zaślubiny Polski z Morzem

 

12.10 -12.25  przerwa kawowa

                                                                    

12.25-13.45  Sesja II /Literatura. Język. Kultura.

Daniel Kalinowski, Odrodzona Polska w literackich proroctwach Kaszub

Marek Cybulski, Koncert Jankiela w kaszubskim przekładzie "Pana Tadeusza"

Tomasz Fopke,  Kaszubska pieśń patriotyczna

Adela Kuik-Kalinowska, Kaszubskie drogi do Niepodległej w ujęciach literackich

 

13.45 -13.55 przerwa kawowa

 

13.55-15.00

Danuta Stanulewicz, Słownictwo historyczne w słowniku Ramułta

Aleksandra i Dariusz Majkowscy, O ojczyźnie bez patosu. Bytów i okolice w prozie Jana Natrzecégó

Dorota Wilczewska,  Nauka patriotyzmu w rodzinach kaszubskich

                                                                                                                                                                

15.00  Podsumowanie zebrania plenarnego RJK. Zakończenie.