2018-11-05

Nazwy fizjograficzne w języku kaszubskim - cd.


 2018-10-16

Nazwy fizjograficzne w języku kaszubskim


 2018-09-06

Posiedzenie RJK 19.09.2018


 2018-06-25

29 czerwca 2018 r., godz. 16.00

Program

1. Rozpoczęcie obrad

2. Przyjęcie uchwały związanej ze słownictwem muzycznym – ciąg dalszy

(materiał Tomasz Fopke)

3. Kaszubszczyzna w mediach elektronicznych. Zarys dziejów – referuje Adam Łuczyński

4. Stan zaawansowania prac nad opracowaniem nazw fizjograficznych w języku kaszubskim - referują koordynatorzy poszczególnych  powiatów.

5. Sprawy bieżące


 2018-05-10

Najbliższe spotkanie Rady Języka Kaszubskiego odbędzie się 14 maja 2018 r o godz. 17.00 w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia – przewodnicząca RJK.

2.      Przyjęcie uchwały związanej ze słownictwem muzycznym – ciąg dalszy (materiał Tomasz Fopke).

3.       Kaszubskojęzyczne nazwy fizjograficzne  powiatu chojnickiego – referuje Felicja Baska-Borzyszkowska i Katarzyna Główczewska

             4.      Program dwudniowego posiedzenia RJK (29 - 30.06.2018, Wejherowo)

5.      Sprawy różne.


 2018-04-09

Najbliższe posiedzeniu RJK odbędzie się 12 kwietnia (czwartek) br. o godz. 17.00 w Domu Kaszubskim w Gdańsku.

 

W programie:

1.  Kaszubskojęzyczne nazwy miejscowe – końcowe ustalenia dot. słownika.

2. Zasady pisania teksów do Biuletynu  -  ref. prof. Daniel Kalinowski.

3. Tematyka tegorocznych referatów.

4. Sprawy różne.


 2018-01-30

Drugie posiedzenie Rady Języka Kaszubskiego w 2018 roku odbędzie się 26 lutego (poniedziałek) o godz. 17.00 w Domu Kaszubskim w Gdańsku.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia – przewodnicząca RJK.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.      Biuletyn w 2018 r. (kryteria, struktura, ...) - prof. Daniel Kalinowski      

4.      Sprawy różne.


 2018-01-08

Spotkanie noworoczne Rady Języka Kaszubskiego odbędzie się 18 stycznia 2018 roku o godz. 17.00 w Domu Kaszubskim w Gdańsku.

W programie:
1. Plan działań RJK na 2018 rok (proszę o przygotowanie propozycji).
2. Ustalenia dotyczące tematyki przewodniej działań RJK w roku 2018.
3. Stan zaawansowania prac nad przygotowaniem Biuletynu RJK za rok 2017 – ref. B. Ugowska.

4. Stan zaawansowania prac nad przygotowaniem “Polsko-kaszubskiego słownika nazw miejscowych”  – ref. L. Radzimińska.
5. Sprawy różne.

 

Po części oficjalnej ok. godz. 18.00  zapraszamy na kolację do Tawerny “Mestwin”.