Skład rady

Członkowie Rady Języka Kaszubskiego V kadencji (2016-2019)

* Danuta Pioch - przewodnicząca RJK
* prof. Daniel Kalinowski - wiceprzewodniczący RJK
* dr Elżbieta Bugajna - sekretarz RJK
* Bożena Ugowska - członek prezydium RJK
* dr Eugeniusz Pryczkowski - członek prezydium RJK
* Felicja Baska-Borzyszkowska
* prof. Edward Breza
* prof. Marek Cybulski
* Tomasz Fopke
* Aleksandra Kas
* dr Małgorzata Klinkosz
* prof. Adela Kuik-Kalinowska
* Wanda Lew-Kiedrowska
* Dariusz Majkowski
* dr Hanna Makurat
* Iwona Makurat
* Janusz Mamelski
* prof. Dusan Pazdjerski
* prof. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec
* Dorota Wilczewska

Członkowie Rady Języka Kaszubskiego IV kadencji (2013-2016)

 • Danuta Pioch - przewodnicząca RJK
 • prof. Edward Breza - wiceprzewodniczący RJK
 • Bożena Ugowska - sekretarz RJK
 • prof. Daniel Kalinowski - członek prezydium RJK
 • prof. Marek Cybulski - członek prezydium RJK
 • dr Elżbieta Bugajna - członek prezydium RJK
 • Eugeniusz Pryczkowski - członek prezydium RJK
 • Felicja Baska-Borzyszkowska
 • Tomasz Fopke
 • Ludmiła Modzelewska
 • Marika Jocz
 • prof. Adela Kuik-Kalinowska
 • Wanda Lew-Kiedrowska
 • dr Małgorzata Klinosz
 • Andrzej Lemańczyk
 • Dariusz Majkowski
 • dr Hanna Makurat
 • Janusz Mamelski
 • prof. Dusan Pazdjerski
 • Karolina Serkowska
 • prof. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Członkowie RJK III kadencji (2010-2013)

 • Danuta Pioch - Przewodnicząca RJK
 • Bożena Ugowska - sekretarz RJK
 • Eugeniusz Pryczkowski - członek prezydium RJK
 • Łukasz Jabłoński - członek prezydium RJK
 • Dr Małgorzata Klinkosz - członek prezydium RJK
 • Prof. Edward Breza - Przewodniczący Komisji Standaryzacji i Normalizacji
 • Felicja Baska-Borzyszkowska
 • Ewa Świątek – Brzezińska
 • Elżbieta Bugajna
 • Prof. Marek Cybulski
 • Piotr Dziekanowski
 • Łukasz Jabłoński
 • Dr Adela Kuik – Kalinowska
 • Prof. Daniel Kalinowski
 • Wanda Lew Kiedrowska
 • Dr Małgorzata Klinkosz
 • Tadeusz Kobiela
 • Andrzej Lemańczyk
 • Dariusz Majkowski
 • Dr Dusan Pazdjerski
 • Karol Rhode
 • Karolina Serkowska
 • Dr hab. Danuta Stanulewicz – Skrzypiec
 • Dr Róża Wosiak – Śliwa
 • Prof. Hanna Popowska – Taborska - członek honorowy
 • Prof. Jadwiga Zieniukowa - członek honorowy

Członkowie RJK II kadencji (2007-2010)

 • prof. Edward Breza - przewodniczący
 • dr Róża Wosiak–Śliwa - zastępca przewodniczącego
 • Karolina Serkowska - sekretarz
 • Eugeniusz Pryczkowski - członek prezydium
 • Tomasz Fopke - członek prezydium
 • dr Marek Cybulski
 • Lucyna Sorn
 • ks. dr Leszek Jażdżewski
 • Felicja Baska–Borzyszkowska
 • Danuta Pioch
 • Elżbieta Bugajna
 • Eugeniusz Gołąbek
 • Stanisław Janke
 • Roman Drzeżdżon
 • Dariusz Majkowski
 • Karol Rhode
 • Wojciech Makurat
 • Tomasz Wicherkiewicz
 • Małgorzata Klinkosz

 

Członkowie RJK I kadencji (2006-2007)

 • Witold Bobrowski - przewodniczący RJK
 • Edward Breza
 • Marek Cybulski
 • Roman Drzeżdżon
 • Stanisław Geppert
 • Eugeniusz Gołąbek
 • Wanda Lew-Kiedrowska - członek prezydium RJK
 • Hanna Makurat
 • Vladislaw Duszan-Pażdjerski - członek prezydium RJK
 • Danuta Pioch
 • Eugeniusz Pryczkowski - członek prezydium RJK
 • Karol Rhode - członek prezydium RJK
 • Jan Walkusz
 • Róża Wosiak-Śliwa