Rada Języka Kaszubskiego

Egzamin

Szanowni Państwo.

Informujemy, że od 2016 roku obowiązuje nowy regulamin określający zasady egzaminu ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania w szkołach i przedszkolach.
▼ Prosimy o zapoznanie się z jego treścią ▼

komunikat Zespołu Orzekajacego z dnia 13 stycznia 2016 r.► Regulamin egzaminu dla osób zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i innych podmiotach oraz dla pozostałych zainteresowanych

► Regulamin egzaminu dla nauczycieli

 Bibliografia do egzaminu przed Zespołem Orzekającym o znajomości języka kaszubskiego


 
Egzamin pisemny (120 minut) z języka kaszubskiego przeprowadzony będzie w dniu 
25 czerwca 2016 r.  o godz.10:00
 

Egzamin  w dniu 25 czerwca 2016 r. odbęcie się w Centrum edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14

 
Po egzaminie pisemnym w wyznaczonym terminie odbedzie się równiez egzamin ustny.

Na egzamin należy zabrać ze sobą dokument tożsamości,potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów, długopis oraz dowód opłaty egzaminacyjnej. 

Koszt egzaminu wynosi 500zł. 

Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 
85 1020 1811 0000 0402 0123 9185


Osoby zainteresowane egzaminem prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go drogą mailową.

Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca 2016 r. 

 

MODEL EGZAMINU 
(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer) 

 Wskaze egzaminu.pdf 

 Part I Rozmienie ze slechu.pdf 
(materiały audio - najpierw pobierz plik, a następnie przejdź do pliku pdf z zadaniem) 
        Fono Part I Dzel 1.mp3 
        Fono Part I Dzel 2.mp3 

 Part 2 Zadania Czetanie ze zrozmieniem.pdf 

 Part 3 Zadania Pisanie.pdf 

 Part 4 Gãbny egzamin Bédënk przikładowégò zestawù egzaminacyjnégò.pdf

 INFORMACJA O SPOSOBIE PRZEPROWADZENIA EGZAMINU USTNEGO ZE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA KASZUBSKIEGO I WIEDZY KASZUBOZNAWCZEJ (PART IV) na potrzeby nauczania w szkołach i przedszkolach.pdf

Karta odpowiedze.pdf 
---------------------------------------- 
Pobierz wszystkie części w jednym pliku: Model egzaminu.pdf

 

 

 


 

Spëtôj