Kontakt

Przewodnicząca Rady Języka Kaszubskiego
Danuta Pioch
e-mail: danutapioch@wp.pl

Koordynator Rady Języka Kaszubskiego
Lucyna Radzimińska
80-837 Gdańsk,
ul. Straganiarska 20-23,
tel. 058-301-27-31,
fax 058-346-26-13
e-mail: edukacja@kaszubi.pl

Oświadczam, że akceptuję politykę prywatności