Rada Języka Kaszubskiego

Posiedzenie RJK 12.04.2018

Najbliższe posiedzeniu RJK odbędzie się 12 kwietnia (czwartek) br. o godz. 17.00 w Domu Kaszubskim w Gdańsku.
 
W programie:
1.  Kaszubskojęzyczne nazwy miejscowe – końcowe ustalenia dot. słownika.
2. Zasady pisania teksów do Biuletynu  -  ref. prof. Daniel Kalinowski.
3. Tematyka tegorocznych referatów.
4. Sprawy różne.

 

 


 

Spëtôj